Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2442 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Kūdupes stacijas dežurants iekštelpās

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Stacijas dežurants dienesta tērpā pie darba galda. Tam pretī atvērta grāmata, uz galda dokumenti un grāmatas. Pa kreisi no viņa logs.

Foto: Gulbenes stacijas atjaunošana

Trīs strādnieki pie koka brusām Gulbenes stacijas atjaunošanas laikā 1945. g. Divi uzsāk brusas zāģēšanu. Fonā sliežu ceļi un atjaunojamās ēkas ar sastatnēm. Līnija Pļaviņas–Gulbene.

Foto: Stacija Ķipati

Ieslīps skats uz Mērsrags–Valgale šaursliežu dzelzceļa stacijas Ķipati koka ēku, nosaukums uz plāksnes latviešu un krievu valodā. No ēkas pa kreisi pie apstādījumiem uz sola sēž vīrietis.

Foto: Stacija Ķipati

Skats uz stacijas vienu malu no pagalma puses. Daļēji redzams stacijas nosaukums, kas ir krievu valodā. Cilvēku grupa pie Ķipatu stacijas koka ēkas sienas, šaursliežu dzelzceļa līnijā Mērsrags–Valgale. 4 cilvēki - 3 vīrieši un 1 sieviete, darba apģērbā. Trešais no kreisās rokās tur vimpeli(?). Skats uz stacijas vienu malu no pagalma puses. Uz gaišas plāksnes stacijas nosaukums latviešu un krievu valodā, zemāk uzraksts Латвийская ж. д. (Latvijas dzc.).

Foto: Jelgavas dzelzceļa stacija

Skats no laukuma uz Jelgavas dzelzceļa stacijas ēku. Labajā, apakšējajā stūrī atzīme – FOTOBROM RIGA 1705. Uz baltas joslas apakšā uzraksts Jelgava. Dzelzceļa stacija. Celta 1870. g. Reversā uzraksti un dzēsumi. Pirmā pasažieru stacija un nojume pasažieriem visā garumā. Līnija Rīga–Jelgava.

Foto: Skrīveru stacija

Skrīveru stacija dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Pie stacijas galvenās ieejas 2 vīrieši. Pastkarte sūtīta 1927.gadā.

Foto: Meitenes stacija

Meitenes stacija dzelzceļa līnijā Jelgava–Meitene. Skats uz stacijas ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Priekšplānā uz sliežu ceļa kravas vagoni. Pie stacijas uz perona cilvēki. Uz stacijas jumta karoga kārtī Latvijas valsts karogs (?). Apakšējajā labajā stūrī uzraksts "Meitene. Stacija".

Foto: Madonas stacija

Madonas stacija dzelzceļa līnijā Pļaviņas–Valka. Skats uz stacijas teritoriju no augšas. Ēkas, sliežu ceļi uz kuriem kravas vagoni. Apakšējajā kreisajā stūrī uzraksts "Madona", labajā iespiests "O. Bērziņš, Madonā".

Foto: Gulbenes stacija

Stacija Gulbene dzelzceļa līnijā Pļaviņas–Valka. Skats uz staciju un peronu no sliežu ceļa puses. Labajā malā ūdens kolonna, uz perona 8 cilvēki. Labajā, augšējā stūrī uzraksts "Vec–Gulbene". Apakšējā stūrī iespiests "O. H. Priedītis. Vez–Gulbene".

Foto: Stacija Atašiene

Stacija Atašiene dzelzceļa līnijā Ventspils–Zilupe. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Uz perona cilvēku grupa, kuri tērpušies gan dzelzceļnieku, gan civilajā apģērbā. Daži sēž uz soliņiem. Stacijas nosaukums latviešu valodā. Reversā rakstīts "10.IV.1943.

Foto: Stacija Indra

Stacija Indra, dzelzceļa līnijā Daugavpils–Indra. Fotokopija. Skats no augšas uz stacijas mūra ēku, fonā raksturīgā dabas ainava.

Foto: Stacija Indra

Stacija Indra, dzelzceļa līnijā Daugavpils–Indra. Sānu skats uz stacijas ēku un peronu. Priekšplānā apstādījumi, soliņi, uz viena sēž 2 cilvēki. Foto kopija, slikta kvalitāte.

Foto: Krustpils stacija

Skats uz Krustpils stacijas ēku un peronu, dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Uz perona sastājušies stacijas darbinieki, pozē fotogrāfam. Uz sliežu ceļiem tvaika lokomotīve P–185. Foto kopija.

Foto: Krustpils stacija

Krustpils stacija, dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas ēku un sliežu ceļiem. Kreisajā pusē uzraksts "KRUSTPILS STAC."

Foto: Daugavpils I stacijas dežuranta darba telpa

Skats uz Daugavpils I pasažieru stacijas dežuranta darba telpu (postenis MRC) un J. Jemeļjanovu pie dežuranta pults. Darbinieks tur klausuli, dienesta apģērbā.

Foto: Mehanizētā kraušana Daugavpils preču stacijā

Skats uz birstošo materiālu mehanizēto kraušanu kravas vagonos Daugavpils preču stacijā. Redzama kravas mašīna ar kausu un kreisajā pusē daļa no kravas mašīnas aizmugures. Aizmugures plānā kravas vagoni un kraušanas krāni.

Foto: Mehanizētā kraušana Daugavpils preču stacijā

Skats uz birstošo materiālu mehanizēto kraušanu Daugavpils preču stacijā. Redzama kravas mašīna ar kausu un labajā pusē kravas automašīna MAZ no priekšas. Aizmugures plānā kraušanas platformas.

Foto: Daugavpils šķirotavas parks

Skats ieslīpi uz metāla konstrukcijām un kravas vagoniem un platformām Daugavpils šķirotavas parkā.

Foto: Sliežu ceļu apskate Daugavpils stacijā

Starp sliežu ceļiem Daugavpils pasažieru stacijā priekšplānā 2 strādnieki, 1 rokās lāpsta, tālāk formastērpā K. Smirnovs. Uz sliežu ceļiem kravas vagonu sastāvi.

Foto: Daugavpils stacijas panorāma

Divu fotogrāfiju salikums – skats uz Daugavpils stacijas dispečera posteni kreisajā pusē, sliežu ceļiem, kravas vagoniem, pasažieru vilcienu sastāviem un stacijas ēku labajā pusē. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli un melnu pildspalvu.

Foto: Daugavpils pasažieru stacija

Pastkartes fotokopija, Daugavpils pasažieru stacijas teritorija. Stacija tālumā, priekšplānā iela (Rīgas iela?) gar kuras malām ēkas. Uz ielas un tālumā pie stacijas cilvēki. Augšā centrā uzraksts krievu un poļu (?) valodā "Dwinsk–Rižskaja ulica i Rigo–Orlovskij vokzal".

Foto: Daugavpils preču stacijas ēka

Pēterburgas–Varšavas dzelzceļa līnijas preču stacija. Skats uz stacijas ēku no sliežu ceļa puses. Pie stacijas 2 cilvēki. Uzņemts ziemas periodā. Augšā Krievijas impērijas ģerbonis. uzraksts "S.–PETERBURGO–Varšavskaja kazennaja žeļeznaja doroga", apakšā uzraksts "No 26 St.Dvinsk tov Stancionnoj zdanie, 1898." Foto kopija.

Foto: Stacija Grīva

Stacija Kalkūni, kopš 1922. gada – Grīva, dzelzceļa līnijā Pēterburga–Varšava. Skats uz stacijas koka ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Pie stacijas uz perona cilvēku grupa. Augšā Krievijas impērijas ģerbonis un uzraksts krievu valodā "S.–Peterburgo–Varšavskaja kazennaj železnaja doroga", apakšā uzraksts "No 44, Ct Kalkuni. Stanncionaja zdanie." Foto kopija.

Foto: Stirnienes stacijas dežuranta darba telpa

Ventspils–Zilupes dzelzceļa Stirnienes stacijas dežuranta darba vietas kopskats. Pie atvērta aparatūras skapja sēž vīrietis.

Foto: Stacija Grīva

Foto kopija no pastkartes uz kuras ir attēlota Grīvas stacija, dzelzceļa līnijā Daugavpils–Zemgale. Koka stacijas ēka pie kuras 9 vīrieši gan formas tērpā, gan civilajā apģērbā. Priekšā stacijai sliežu ceļš. Apakšējā malā pielīmēts paskaidrojošs teksts "Dzelzceļa stacija Grīva, 1926.g."

Foto: Stacija Zemgale

Stacija Zemgale dzelzceļa līnijā Daugavpils–Zemgale. Skats uz stacijas ēku no sliežu ceļa puses. Pie stacijas cilvēku grupa. Pa labi pie ēkas sastatnes.

Foto: Aglonas (Rušona) stacija

Rušona (Aglonas) stacija dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz vienstāvu koka ēku no sliežu ceļa puses. Pie stacijas 2 rati uz kuriem sēž cilvēki. Pie stacijas liela cilvēku grupa. Apakšējā malā pielīmēts paskaidrojošs teksts Dzelzceļa stacija Aglona (Rušona) 1926. gads.

Foto: Rīgas stacija Daugavpilī

Skats uz Rīgas staciju Daugavpilī. Stacijas laukumā cilvēki un zirga pajūgi. Augšējā, labajā stūrī uzraksts krievu valodā "Dwinsk. Rižskij vokzal". Foto kopija, sliktas izšķirtspējas.

Foto: Stacija Gulbene

Dzelzceļa līnija Pļaviņas–Valka. Skats uz Gulbenes stacijas divstāvu mūra ēku no pagalma puses. Pie stacijas iekopta teritorija ar apstādījumiem un celiņiem. Centrā no celiņiem veidojas aplis uz tā iemontēts nosaukums "Gulbene".

Foto: Vilciena pienākšana stacijā Līvāni

Dzelzceļa līnija Rīga–Daugavpils. Skats uz Līvānu stacijas koka ēku ieslīpi no sliežu ceļa puses. Tālumā tvaika lokomotīve, uz perona stacijas dežurants ar signālripu un citi cilvēki. Stacijas nosaukums gan latviešu, gan krievu valodā.