Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2442 priekšmeti

Cancel all filters
Foto: Stacijas Glūda Padomju perioda ēka

Skats ieslīpi uz gaišo Glūdas stacijas ķieģeļu vienstāvu ēku, kas būvēta Padomju periodā un automašīnu "Žiguļi" gaišā krāsā pie tās. Ēkai plakans jumts, pie sienas uz zemes atstutēta stacijas nosaukuma plāksne ar uzrakstu latviešu un krievu valodā. Reversā ar zīmuli rakstīts "Stacija Glūda".

Foto: Stacijas Glūda

Skats ieslīpi uz Stacijas Glūda ķieģeļu vienstāvu ēku, kas būvēta 1928. gadā un garām braucošu M62 dīzeļlokomotīvi kustībā. Redzami divi luksofori, no kuriem viens stāv, bet otrs atrodas zemē blakus sliedēm horizontāli. Uz fasādes redzama stacijas nosaukuma plāksne ar uzrakstu latviešu un krievu valodā.

Foto: Gulbenes stacijas ēka

Gulbenes stacijas ēka Līnijā Pļaviņas–Abrene, skats ieslīpi uz stacijas ēku no perona puses. Priekšplānā ūdens kolonna, pie sliedēm pārmiju lāktenis. Uz foto augšējā, labajā stūrī uzraksts "Gulbenes stacija", apakšējā, kreisajā stūrī iespiests reljefā fotogrāfa O. H. Preedits logotips. Reversā rakstīts teksts ar melnu pildspalvu.

Foto: Rīgas centrālā dzelzceļa stacija, laukums

Skats uz Centrālo Rīgas staciju, pulksteni un stacijas laukumu. Pie stacijas laukumā izvietotas vieglās automašīnas un autobusi, arī cilvēki. Datējams ar 20.gs.70.gadiem

Fotokopija: Ugāles stacija pagalms

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacijas Ugāle pagalms. Attēla centrā 2 mucas (?) uz ratiem. Pa labi ūdens pumpis. 1947. gads.

Fotokopija: Usmas stacijas ēka

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacijas Usma ēka no sliežu ceļu puses. Priekšplānā apgaismes stabs ar pie tā pieslietām trepēm. 1947. gads.

Fotokopija: Spāres stacijas ēka no sliežu ceļu puses

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe Spāres stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Uz ēkas virs ieejas durvīm plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. Labajā pusē perona apgaismes stabs ar petrolejas lākteni. Labajā augšējā stūrī ar roku uzrakstīts "N 35". 1947. gads.

Fotokopija: Stacijas Līči personāls pie ēkas

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe Līču stacijas ēka. Tās priekšā trīs cilvēki, pirmais no kreisās Latvijas valsts dzelzceļu formastērpā. Pie ēkas labā sāna pieslietas trepes. Kreisajā pusē priekšplānā koka kāpnes ar margām no sliežu ceļu puses. Apakšmalā uzraksts "LĪČU STACIJA 1932. GADA 31. OKTOBRĪ".

Fotokopija: Stacija Sabile

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe Sabiles stacijas ēkas daļa. Kreisajā malā vidū vāji redzams PSRS Satiksmes ceļu ministrijas Latvijas dzelzceļa zīmoga nospiedums. 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Līgciems

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacijas Līgciems ēka. 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Kandava

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe Kandavas stacijas ēka no sliežu ceļu puses. 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Kandava

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe Kandavas stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Pretskats. Uz perona cilvēks. Uz ēkas fasādes vidū plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. Kreisajā augšējā stūrī vāji redzams PSRS Satiksmes ceļu ministrijas Latvijas dzelzceļa zīmoga nospiedums. 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Pūre

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe Pūres stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Virs ieejas durvīm plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā, kam spīd cauri uzraksts vācu valodā "PUREN". 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Tukums II

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacija Tukums II. Attēlā stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Aiz ēkas redzams koka ūdenstornis. Pretskats. Uz perona cilvēki. Uz ēkas fasādes vidū plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Slampe

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacija Slampe. Attēlā stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Pretskats. Uz perona apgaismes stabs ar lākteni petrolejas lampai. Uz ēkas fasādes vidū plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Līvbērze

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacija Līvbērze. Attēlā stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Pie ieejas durvīm cilvēks. Uz ēkas fasādes vidū plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Līvbērze

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacija Līvbērze. Attēlā stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Ēkas labajā pusē atvērtas durvis. Uz ēkas fasādes vidū plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. 1947. gads.

Foto: Stacija Majori

Skats uz stacijas ēku, sliežu ceļu no augšas. Uz sliežu ceļa elektrovilciens, uz perona soliem sēž cilvēki. Reversā iespiests teksts. 1919. gadā stacija pārdēvēta par Majoriem. Koka ēka nojaukta 1992. gadā.

Foto: Skats uz pieturas punktu Sviļi un tā apkārtni no sliežu ceļa puses

Līnijas Viesīte–Daudzeva atzarojums. Foto centrā sliedes, ko šķērso ceļš. Pa kreisi no sliedēm koku ieskauta vienstāva ēka. Pa labi no sliedēm neliela koka vienstāva ēka ar mūrētu skursteni. Aizmugures plānā mežs. Tālumā centrā redzams ēkas fragments.

Foto: Pieturas punkts Melnupe

Līnijā Ieriķi–Abrene. Skats uz stacijas ēku, tā redzama daļēji. Stacijas durvīs stāv cilvēks, no tām pa labi apgaismes lāktenis un gaiša stacijas nosaukuma plāksne, no tām pa kreisi pasta kaste. Stacijas priekšā labajā pusē elektrības stabs un nesen stādīts lapu koks. Stacijas priekšā zied puķes. Foto izplūdis.

Foto: Latvijas armijas karavīri pie Litenes stacijas

Skats pāri sliežu ceļiem. Uz perona stacijas priekšā 9 Latvijas armijas karavīri formas tērpos, pēdējam no tiem pa kreisi rokās ģitāra. Pie stacijas ēkas redzami 6 cilvēki privātā apģērbā. Uz stacijas fasādes gaiša nosaukuma plāksne un apgaismes lāktenis. No stacijas ēkas pa labi elektrības stabs. Stacijas priekšā ar sētu norobežoti apstādījumi. Pa kreisi no stacijas ēkas daļēji redzama palīgēka.

Foto: Vīrieši pie pasažieru vilciena Madonas stacijā

Līnijā Rīga–Valka. 4 vīrieši pie pasažieru vagona. Vagons redzams daļēji, stacijas ēka nav redzama. Foto balts apmalojums, uz tā apakšmalā uzraksts "Madonā 15 V 1939". Foto miglains.

Foto: Vīrieši pie pasažieru vilciena Madonas stacijā

Līnijā Rīga–Valka. Uz perona vīrieši pie pasažieru vagona. Priekšplānā dzelzceļa darbinieks ar koferi rokās un 2 vīrieši privātā apģērbā, 1 cilvēks redzams vagona atvērtajās durvis. Aizmugures plānā uz perona lielāka cilvēku grupa. Vagons redzams daļēji, stacijas ēka nav redzama. Foto balts apmalojums, uz tā apakšmalā uzraksts "Madonā 15 V 1939".

Foto: Madonas stacija ziemā

Līnijā Rīga–Valka. Skats no attāluma no piebraucamā ceļa puses. Priekšplānā virziena rādītājs starp 2 lapu kokiem, pa kreisi norāde "57 GULBENE", pa labi norāde "PĻAVIŅAS 51", centrālā norāde nav salasāma. Uz sliežu ceļiem 2 kravas vagoni, aizmugures plānā stacijas ēka. Pa kreisi no tās žogs, pa labi elektrības stabi. Zemi un ēkas klāj sniegs.

Foto: Vilciens Madonas stacijā

Līnijā Rīga–Valka. Skats no piebraucamā ceļa puses. Stacijas ēka nav redzama. Uz sliedēm tvaika lokomotīves vilkts vilciena sastāvs, pirmajā kravas vagonā durvis atvērtas, tajā sēž vīrietis. Šai pus sliedēm uz perona stāv 3 vīrieši, 2 no tiem dzelzceļa dienesta tērpā, no viņiem pa kreisi daļēji redzama koka ēka. Pa labi liels elektrības stabs, koka palīgēka ar žogu un ventilācijas skursteni, tālāk pa labi kādas ēkas stūris. Aizmugures plānā aiz lokomotīves redzams kādas ēkas jumts un mežs. Apakšmalā pa kreisi uzraksts "Madon, Station".

Foto: Stacija Madona

Līnijā Rīga–Valka. Skats uz padomju gados būvēto stacijas ēku pāri sliežu ceļiem. Ēkas kreisajā malā stacijas nosaukuma plāksne, tai pretī augsts elektriskā apgaismojuma laternas stabs. Fotogrāfija krāsaina.

Foto: Dzelzceļa darbinieki pie Mālupes stacijas svētku rotā.

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Skats pāri sliežu ceļiem. Stacijas priekšā uz sliedēm stāv 13 vīrieši, 4 no tiem dzelzceļa dienesta tērpā, vīrietim grupas centrā uz kakla garīdznieka krusts. Stacijas ēka rotāta lapu koku vijām un meijām. Ēkas centrā gaiša stacijas nosaukuma plāksne, virs tās plīvo 2 Latvijas Republikas karogi. No stacijas ēkas pa labi zems žogs, aiz tā kādas ēkas jumts un, iespējams, automašīnas riteņi.

Foto: Svētku mielasts Mālupes stacijas iekštelpās

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Ap galdiem sēž aptuveni 19 cilvēku, daļas cilvēku attēls izplūdis. Pie sienas dekoratīva apgaismojuma lampa, redzama dekoratīva apmale, zem tās uzraksti, var salasīt vārdus "LATVIJAS DZELZCEĻI" un "3". Telpas stūrī bērza meija.

Foto: Kūdupes stacijas darbinieces iekštelpās

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Pie galda sēž 2 sievietes, sievietei labajā pusē ap galvu gaišs lakats. Uz galda dokumenti un grāmatas, uzvelkams galda pulkstenis un dzēšlapas turētājs. Sievietei pa labi rokā zīmogs, sievietei pa kreisi rokā spalvaskāts. Labajā malā redzams logs.

Foto: Kūdupes stacijas dežurants iekštelpās

Līnijā Pakalnieši–Kūdupe. Skats uz darbinieku pie galda ieslīpi. Vīrietis sēž pie galda, tam rokās lineāls, rakstāmrīks un liels gaišs dokuments vai lapa. Viņam aiz muguras biļešu kompostieris, pie sienas piestiprināts dēlis ar dažādām atslēgām. Pa labi no tā uz sienas gaiša lapa. Uz sienas vīrietim pretī piestiprinātas diagrammas ar uzrakstu "Pakalnieši–Kūdupe", iespējams, kustības grafiks.