Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 2355 priekšmeti

Cancel all filters
Fotokopija: Stacija Līvbērze

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacija Līvbērze. Attēlā stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Pie ieejas durvīm cilvēks. Uz ēkas fasādes vidū plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. 1947. gads.

Fotokopija: Stacija Līvbērze

Dzelzceļa līnijas Ventspils–Zilupe stacija Līvbērze. Attēlā stacijas ēka no sliežu ceļu puses. Ēkas labajā pusē atvērtas durvis. Uz ēkas fasādes vidū plāksne ar stacijas nosaukumu latviešu un krievu valodā. 1947. gads.

Foto: Latvijas armijas karavīri pie Litenes stacijas

Skats pāri sliežu ceļiem. Uz perona stacijas priekšā 9 Latvijas armijas karavīri formas tērpos, pēdējam no tiem pa kreisi rokās ģitāra. Pie stacijas ēkas redzami 6 cilvēki privātā apģērbā. Uz stacijas fasādes gaiša nosaukuma plāksne un apgaismes lāktenis. No stacijas ēkas pa labi elektrības stabs. Stacijas priekšā ar sētu norobežoti apstādījumi. Pa kreisi no stacijas ēkas daļēji redzama palīgēka.

Foto: Vīrieši pie pasažieru vilciena Madonas stacijā

Līnijā Rīga–Valka. 4 vīrieši pie pasažieru vagona. Vagons redzams daļēji, stacijas ēka nav redzama. Foto balts apmalojums, uz tā apakšmalā uzraksts "Madonā 15 V 1939". Foto miglains.

Foto: Vilciens Madonas stacijā

Līnijā Rīga–Valka. Skats no piebraucamā ceļa puses. Stacijas ēka nav redzama. Uz sliedēm tvaika lokomotīves vilkts vilciena sastāvs, pirmajā kravas vagonā durvis atvērtas, tajā sēž vīrietis. Šai pus sliedēm uz perona stāv 3 vīrieši, 2 no tiem dzelzceļa dienesta tērpā, no viņiem pa kreisi daļēji redzama koka ēka. Pa labi liels elektrības stabs, koka palīgēka ar žogu un ventilācijas skursteni, tālāk pa labi kādas ēkas stūris. Aizmugures plānā aiz lokomotīves redzams kādas ēkas jumts un mežs. Apakšmalā pa kreisi uzraksts "Madon, Station".

Foto: Jelgavas dzelzceļa stacija

Skats no laukuma uz Jelgavas dzelzceļa stacijas ēku. Labajā, apakšējajā stūrī atzīme – FOTOBROM RIGA 1705. Uz baltas joslas apakšā uzraksts Jelgava. Dzelzceļa stacija. Celta 1870. g. Reversā uzraksti un dzēsumi. Pirmā pasažieru stacija un nojume pasažieriem visā garumā. Līnija Rīga–Jelgava.

Foto: Skrīveru stacija

Skrīveru stacija dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Pie stacijas galvenās ieejas 2 vīrieši. Pastkarte sūtīta 1927.gadā.

Foto: Meitenes stacija

Meitenes stacija dzelzceļa līnijā Jelgava–Meitene. Skats uz stacijas ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Priekšplānā uz sliežu ceļa kravas vagoni. Pie stacijas uz perona cilvēki. Uz stacijas jumta karoga kārtī Latvijas valsts karogs (?). Apakšējajā labajā stūrī uzraksts "Meitene. Stacija".

Foto: Madonas stacija

Madonas stacija dzelzceļa līnijā Pļaviņas–Valka. Skats uz stacijas teritoriju no augšas. Ēkas, sliežu ceļi uz kuriem kravas vagoni. Apakšējajā kreisajā stūrī uzraksts "Madona", labajā iespiests "O. Bērziņš, Madonā".

Foto: Gulbenes stacija

Stacija Gulbene dzelzceļa līnijā Pļaviņas–Valka. Skats uz staciju un peronu no sliežu ceļa puses. Labajā malā ūdens kolonna, uz perona 8 cilvēki. Labajā, augšējā stūrī uzraksts "Vec–Gulbene". Apakšējā stūrī iespiests "O. H. Priedītis. Vez–Gulbene".

Foto: Stacija Atašiene

Stacija Atašiene dzelzceļa līnijā Ventspils–Zilupe. Skats uz staciju no sliežu ceļu puses. Uz perona cilvēku grupa, kuri tērpušies gan dzelzceļnieku, gan civilajā apģērbā. Daži sēž uz soliņiem. Stacijas nosaukums latviešu valodā. Reversā rakstīts "10.IV.1943.

Foto: Stacija Indra

Stacija Indra, dzelzceļa līnijā Daugavpils–Indra. Fotokopija. Skats no augšas uz stacijas mūra ēku, fonā raksturīgā dabas ainava.

Foto: Stacija Indra

Stacija Indra, dzelzceļa līnijā Daugavpils–Indra. Sānu skats uz stacijas ēku un peronu. Priekšplānā apstādījumi, soliņi, uz viena sēž 2 cilvēki. Foto kopija, slikta kvalitāte.

Foto: Krustpils stacija

Skats uz Krustpils stacijas ēku un peronu, dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Uz perona sastājušies stacijas darbinieki, pozē fotogrāfam. Uz sliežu ceļiem tvaika lokomotīve P–185. Foto kopija.

Foto: Krustpils stacija

Krustpils stacija, dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas ēku un sliežu ceļiem. Kreisajā pusē uzraksts "KRUSTPILS STAC."

Foto: Daugavpils I stacijas dežuranta darba telpa

Skats uz Daugavpils I pasažieru stacijas dežuranta darba telpu (postenis MRC) un J. Jemeļjanovu pie dežuranta pults. Darbinieks tur klausuli, dienesta apģērbā.

Foto: Mehanizētā kraušana Daugavpils preču stacijā

Skats uz birstošo materiālu mehanizēto kraušanu kravas vagonos Daugavpils preču stacijā. Redzama kravas mašīna ar kausu un kreisajā pusē daļa no kravas mašīnas aizmugures. Aizmugures plānā kravas vagoni un kraušanas krāni.

Foto: Mehanizētā kraušana Daugavpils preču stacijā

Skats uz birstošo materiālu mehanizēto kraušanu Daugavpils preču stacijā. Redzama kravas mašīna ar kausu un labajā pusē kravas automašīna MAZ no priekšas. Aizmugures plānā kraušanas platformas.

Foto: Daugavpils šķirotavas parks

Skats ieslīpi uz metāla konstrukcijām un kravas vagoniem un platformām Daugavpils šķirotavas parkā.

Foto: Sliežu ceļu apskate Daugavpils stacijā

Starp sliežu ceļiem Daugavpils pasažieru stacijā priekšplānā 2 strādnieki, 1 rokās lāpsta, tālāk formastērpā K. Smirnovs. Uz sliežu ceļiem kravas vagonu sastāvi.

Foto: Daugavpils stacijas panorāma

Divu fotogrāfiju salikums – skats uz Daugavpils stacijas dispečera posteni kreisajā pusē, sliežu ceļiem, kravas vagoniem, pasažieru vilcienu sastāviem un stacijas ēku labajā pusē. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli un melnu pildspalvu.

Foto: Daugavpils pasažieru stacija

Pastkartes fotokopija, Daugavpils pasažieru stacijas teritorija. Stacija tālumā, priekšplānā iela (Rīgas iela?) gar kuras malām ēkas. Uz ielas un tālumā pie stacijas cilvēki. Augšā centrā uzraksts krievu un poļu (?) valodā "Dwinsk–Rižskaja ulica i Rigo–Orlovskij vokzal".

Foto: Daugavpils preču stacijas ēka

Pēterburgas–Varšavas dzelzceļa līnijas preču stacija. Skats uz stacijas ēku no sliežu ceļa puses. Pie stacijas 2 cilvēki. Uzņemts ziemas periodā. Augšā Krievijas impērijas ģerbonis. uzraksts "S.–PETERBURGO–Varšavskaja kazennaja žeļeznaja doroga", apakšā uzraksts "No 26 St.Dvinsk tov Stancionnoj zdanie, 1898." Foto kopija.

Foto: Stacija Grīva

Stacija Kalkūni, kopš 1922. gada – Grīva, dzelzceļa līnijā Pēterburga–Varšava. Skats uz stacijas koka ēku un peronu no sliežu ceļa puses. Pie stacijas uz perona cilvēku grupa. Augšā Krievijas impērijas ģerbonis un uzraksts krievu valodā "S.–Peterburgo–Varšavskaja kazennaj železnaja doroga", apakšā uzraksts "No 44, Ct Kalkuni. Stanncionaja zdanie." Foto kopija.

Foto: Stirnienes stacijas dežuranta darba telpa

Ventspils–Zilupes dzelzceļa Stirnienes stacijas dežuranta darba vietas kopskats. Pie atvērta aparatūras skapja sēž vīrietis.

Foto: Stacija Grīva

Foto kopija no pastkartes uz kuras ir attēlota Grīvas stacija, dzelzceļa līnijā Daugavpils–Zemgale. Koka stacijas ēka pie kuras 9 vīrieši gan formas tērpā, gan civilajā apģērbā. Priekšā stacijai sliežu ceļš. Apakšējā malā pielīmēts paskaidrojošs teksts "Dzelzceļa stacija Grīva, 1926.g."

Foto: Stacija Zemgale

Stacija Zemgale dzelzceļa līnijā Daugavpils–Zemgale. Skats uz stacijas ēku no sliežu ceļa puses. Pie stacijas cilvēku grupa. Pa labi pie ēkas sastatnes.

Foto: Stacija Līvāni

Stacija Līvāni dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz stacijas koka ēku no sliežu ceļa puses. Stacijas nosaukums krievu un latviešu valodā.

Foto: Aglonas (Rušona) stacija

Rušona (Aglonas) stacija dzelzceļa līnijā Rīga–Daugavpils. Skats uz vienstāvu koka ēku no sliežu ceļa puses. Pie stacijas 2 rati uz kuriem sēž cilvēki. Pie stacijas liela cilvēku grupa. Apakšējā malā pielīmēts paskaidrojošs teksts Dzelzceļa stacija Aglona (Rušona) 1926. gads.

Foto: Rīgas stacija Daugavpilī

Skats uz Rīgas staciju Daugavpilī. Stacijas laukumā cilvēki un zirga pajūgi. Augšējā, labajā stūrī uzraksts krievu valodā "Dwinsk. Rižskij vokzal". Foto kopija, sliktas izšķirtspējas.