Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 1277 priekšmeti

Cancel all filters
Dokuments: Brīvbiļete, III kl. Latvijas valsts dzc

Nosaukums: Dokuments: Brīvbiļete, Nr.F94106, III kl., Latvijas valsts dzelzceļš. Izdota vienreizējam braucienam no Rucavas līdz Valkai caur Liepāju un Rīgu dzelzceļnieka Rūdolfa Burģa sievai Ksenijai. 1930.g. 15.decembrī. Vieta: st.Rucava

Dokuments: Biļete vienreizēja, dienesta bezm. br.

Nosaukums: Dokuments: Biļete, vienreizēja, dienesta, Nr15148, bezmaksas braucienam no Vaiņodes līdz Ķemeriem caur Rīgu. PSRS Satiksmes ceļu tautas komisariāts, Latvijas dzc. Izdota PČ - 9 brigadierim Fricim Krūze. 1941.g. 18.jūnijā.s Vieta: st.Vaiņode

Dokuments: V.Matuzeļa karaklausības apliecība

Nosaukums: Dokuments: Vilhelma Matuzeļa apliecība par ierašanos uz karaklausības izpildi. Izdevusi Mitavas (Jelgavas) apriņķa karaklausības komisija. Nr.1852. 1898.gada 6.novembrī. Atvērumā: izvilkumi no nolikuma par karaklausību. Uz vāka: Rēzeknes bēgļu un gūstekņu atsvabināšanas komisijas zīmogs 1920.g. 25.jūlijā. Krievu val. Vieta: Jelgava

Dokuments:V.Matuzeļa Streļicas inst.diploma kopija

Nosaukums: Dokuments: Vilhelma Matuzeļa Streļicas (Meklenburgā) Politehniskā institūta diploma kopija. Apstiprināta Jelgavā 1913.gada 13.februārī. Diploms par inženiera - mehāniķa nosaukuma iegūšanu izdots 1912.gada 20.decembrī. Kr., vācu val. k Vieta:

Dokuments: Petrogradas iedz. uzskaites kartīte

Nosaukums: Dokuments: Petrogradas iedzīvotāju uzskaites kartīte (aizpildāma reģistrējoties par ierašanos). 1920.dada 22.maijā. Vilhelmam Matuzelim, dzīv. no 1915.gada 4.marta Pēterburgā, Maskavas šos. 5-1; inženierim, darbnīcu vadītājam rūpnīcā "Artur Kappel". Krievijas PFSR Petrogradas padomes pārvaldes centrālais adresu galds. Krievu val. Vieta: Petrograda

Dokuments: Latvijas dzc. telegrāfa veidlapa

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzelzceļu telegrāfa veidlapa. Pasta telegramma inženierim V.Matuzelim Jelgavā, Katoļu ielā 44. par ierašanos uz darba iesākšanas sarunām. Paraksts: EN I v.i. J.Kalcenavs. 1920.gada 30.augusts. Vieta: Rīga

Dokuments: Apliecības noraksts.

Nosaukums: Dokuments: Apliecības noraksts. Apliecība pilnvaro Rīgas dzelzceļa galveno darbnīcu mehāniskās nodaļas vadītāju Vili Matuzeli veikt visus nepieciešamos darbus Daugavpils dzelzceļu galveno darbnīcu atjaunošanai. Rīgā. 1923.g. 9.martā. 2. mašīnu iecirkņa priekšnieka zīmogs un paraksts. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: Latv. inž.u un tehniķu kongr.b.vēstule

Nosaukums: Dokuments: Latvijas inženieru un tehniķu kongresa biroja vēstule inž. V.Matuzelim ar lūgumu paziņot, kādā ekspertu specialitātē viņš vēlas darboties. 1923.gada 27.martā. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: L.dzc. vēstule V.Matuzelim

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļu virsvaldes Mašīnu direkcijas vēstule Liepājas galveno dzelzceļu darbnīcu mehāniskās nodaļas vadītājam V.Matuzelim par viņa iekļaušanu komisijā lietas izmeklēšanai par 1921.g. kokzāģētavu mašīnu remontam no Rīgas galvenajām dzc. darbnīcām izvestām detaļām. 1924.g. 1.oktobrī. Mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: Darbinieku arodbiedrības biedra karte

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Valsts darbinieku arodbiedrības Liepājas nodaļas biedru karte Nr.603. Izdota Vilim Matuzelam, Liepājas galveno dzc. darbnīcu darbiniekam. 1927.gada 1.februārī. Iespiesta "Latvju kultūrā" Rīgā. Uz vāka: arodbiedrības nozīmes zīmējums, aizmugurē: devīze "Vienībā spēks". Vieta: Liepāja

Dokuments: Apliecība motocikla vad.ties. Matuselam

Nosaukums: Dokuments: Apliecība motocikla vadīšanas tiesībām, izdota Vilhelmam Matuselam, dzīv. Liepājā, Aleksandra ielā 103-4. 1929.g. 13.maijā. Nr.764. Rīgas prefektūras zīmogi, rakstu nodevu marka, foto: 4.5x6cm Vieta: Liepāja

Dokuments: Liepājas pils. valdes paz. Matuzelam

Nosaukums: Dokuments: Liepājas pilsētas valdes paziņojums V.Matuzelam par ievēlēšanu ienākuma nodokļu komisijā II iecirknī kā substituts. 1932.gada 20.februārī. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Liepāja

Dokuments: Dzc. virsvaldes paziņojums Liepājas dzc

Nosaukums: Dokuments: Dzelzceļu virsvaldes Mašīnu un materiālu direkcijas paziņojums Liepājas galveno dzelzceļu darbnīcu inženierim Matuzelam par nozīmēšanu par virskomisijas vadītāju firmas "Tehnologs" piegādāto ķieģeļu vēlreizējai pārbaudei. 1936.gada 10.februārī. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: Paziņojums TFL inž. V.Matuzelim

Nosaukums: Dokuments: Mašīnu un materiālu direkcijas paziņojums TFL inž. V.Matuzelim par tās pašas virskomisijas sanākšanu dzelzceļu galvenā materiālu noliktavā Rīgā, Mrijas ielā 2. 1936.gada 5.martā. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: Rokraksts. Matuzeļa lūgums piešķ. pens.

Nosaukums: Dokuments: Rokraksts. Valsts dzelzceļu Liepājas galveno darbnīcu mehāniskās nodaļas bijušā vadītāja V.Matuzeļa lūgums Tautas labklājības ministram par pensijas piešķiršanu. Tekstā - īss dienesta gaitas apraksts. 1938.g. Rakstīts ar zīmuli uz rūtiņu lapas. Vieta:

Dokuments: LDzB vēstule ''Celtrans''

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedrības centrālās valdes vēstule "Celtrans" direktoram P.Līcim par biedrības grāmatu kataloga izsūtīšanu un aicinājumu atbalstīt b-bas kulturālo darbu. 11.11.1938. Biedrības pr-ka A.Dinberga un sekretāra P.Upīša paraksti. Mašīnrakstā, 1 lp. Vieta: Rīga

Dokuments: Karaklausības apliecība J.-V.Cinata

Nosaukums: Dokuments: Karaklausības apliecība, bruņoto vilcienu pulka kaprāļa Jāņa-Voldemāra Cinata, dzim. 28.03.1912., artilērista, atvaļināta 28.10.1935. Izdevusi Valmieras kara apriņķa pārvalde. 1935.g. Vieta: Valmiera

Dokuments: Kilometru biļete III kl.

Nosaukums: Dokuments: Kolometru biļete Nr.008361A, III kl., no Zilumes līdz Aucei caur Krustpili un Rīgu, kareivja. Zīmogs: "3% kultūras fonda piemaksa ieslēgta braukšanas maksā." 1921.g. Vieta: st.Zilupe

Dokuments: Ekskursantu kupons, 1935.g.

Nosaukums: Dokuments: Ekskursantu kupons Nr.028165. Latvijas valsts dzc., stacija Lielvārde. 13.10.1935. Vieta: st.Lielvārde

Dokuments: Biļete, Rīga-Jelgava, III kl., 1937.g.

Nosaukums: Dokuments: Biļete Nr.00872, derīga Pļaujas svētku apmeklēšanai un braucienam no Rīgas līdz Jelgavai un atpakaļ, III kl. Zīmogs: "Izstāde". 05.09.1937. Vieta: st.Rīga

Dokuments: Abonamenta biļete 10 br. Rīga-Dzintari

Nosaukums: Dokuments: Abonamenta biļete 10 braucieniem starp stacijām Rīga pas. - Dzintari, Nr.41892. III kl. Derīga no 30.06.-08.08.1940. Īpašnieks: Nikolajs Spriņģis. 2. pusē: lietošanas noteikumi. Vieta: st.Rīga

Dokuments: 10 braucienu biļete, 3 kl., Rīga-Dzint.

Nosaukums: Dokuments: 10 braucienu biļete Nr.64792, 3 kl. Rīgas pas. - Dzintari. Derīga no 10.08.-18.09.1940. Īpašnieks: Nikolajs Spriņģis. 2.pusē: lietošanas noteikumi Vieta: st.Rīga

Dokuments: Rīgas-Orlas dzc. personas apliecība

Nosaukums: Dokuments: Rīgas - Orlas dzelzceļa personas apliecība Nr.4303, izdota Ceļu dienesta I iecirkņa vec. strādniekam Indriķim Romonovam. 1910.gada 1.janvārī. Krievu val. 4 lpp.: Personas apliecību noteikumu izvilkumi. Foto: 4.8x5.2cm Vieta:

Dokuments: Rīgas-Orlas dzc. dienesta biļete

Nosaukums: Dokuments: Rīgas - Orlas dzelzceļa dienesta biļete Nr.0201, 3.kl., bezmaksas braucienam starp stacijām Mitava - Fridrishof (Jelgava - Krimūnas). Izdota ceļu dienesta I iecirkņa arteļa vecākajam (brigadierim) Romonovam. Rīgā, 1914.g. 29.decembrī (izlabots -1920.g.). Krievu val. 2.pusē: bezmaksas brauciena noteikumi. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Rīgas-Orlas dzc. vienreiz. biļete

Nosaukums: Dokuments: Rīgas - Orlas dzelzceļa vienreizēja brauciena biļete Nr.024217, 3 kl., bezmaksas braucienam no Faļcgrafen (Glūdas) līdz Tukumam. Izdota arteļa vecākā Indriķa Romanova meiteai 1915.gada 31.martā. 2.pusē: bezmaksas braucienu noteikumi. Vieta: st.Glūda

Dokuments: Apliecība vec. stādniekam I.Romanovam

Nosaukums: Dokuments: 5.Dzelzceļu bataljona 1.rotas komandiera izdota apliecība vec.strādniekam Indriķim Romanovam par tiesībām brīvi pārvietoties dzc. posmā Ķemeri - Sloka ceļa remonta darbu veikšanai. 1916.gada 4.aprīlī. Krievu val. Rokraksts. Vieta:

Dokuments: Rīgas-Orlas dzc. apliecība Romanovam

Nosaukums: Dokuments: Rīgas - Orlas dzelzceļa Ceļu dienesta izdota apliecība arteļa vecākajam Indriķim Romanovam par tiesībām iebraukt Rīgā. Rīgā, 1916.gada 17.jūlijā. Krievu val. Iespiesta veidlapa, teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga

Dokuments: I.Romanova arodbiedrības biedra karte

Nosaukums: Dokuments: Indriķa Romanova Rīgas - Orlas dzelzceļa Ceļu dienesta kalpotāju, meistaru un strādnieku arodbidrības biedra karte. Biogrāfijas dati, arodbiedrības statūti 13.-29.lpp, apstiprināti 18.09.1918. ~ 1918.g. Krievu val. Vieta:

Dokuments: Latvijas dzc. brīvbiļete vienr.br. 3.kl

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzc. brīvbiļete Nr.119510, vienreizējam braucienam 3.kl. No Jelgavas līdz Rīgai. Izdota VIII ceļu iecirkņa remontstrādniekam Krišjānim Romanovam. 1923.gadā. Latv. dzc. virsvaldes Tehniskā direktora zīmogs. 2. pusē: biļetes lietošanas noteikumi. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Latvijas dzc. brīvbiļete vienr.br. 3.kl

Nosaukums: Dokuments: Latvijas dzc. brīvbiļete Nr.129558, vienreizējam braucienam 3.kl. No Glūdas līdz Daugavpilij. Izdota VIII ceļu iecirkņa priekšstrādnieka Indriķa Romanova sievai Karolinei. 1924.g. Dzc.virsvaldes Tehniskā direktora zīmogs. 2. pusē: biļetes lietošanas noteikumi. Vieta: st.Glūda