Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 1277 priekšmeti

Cancel all filters
Dok: Pers.apliecība Nr.91174, P.Caunem

Nosaukums: Dokuments: Parsonas apliecība Nr.91174. Izdota Pēterim Caunem - Novosokoļņiku stacijas telegrāfistam. Izdevusi Maskavas - Vindavas (Ventspils) - Ribinskas dzc., sabiedrība, 3. satiksmes iecirkņs priekšnieks (zīmogs). 1917.gada 27.jūnijā. Fotogrāfija. Krievu val. Vieta: Krievija

Dok: Atļauja Nr.5198, J.Geidonim, šķērsot tiltu

Nosaukums: Dokuments: Atļauja Nr.5198, izdota Jelgavas dzc. depo darbiniekam Jānim Geidonim, šķērsot tiltu pār Lielupi Jelgavā dienesta vajadzībās. Derīga līdz 1944.gada 31.decembrim. Vācu val. Vieta: Jelgava

Dok: Aploksne ar Rīgas dzc.mezgla komand.zīmogu

Nosaukums: Dokuments: Aploksne ar Rīgas Dzelzceļa mezgla apsardzības rotas komandiera zīmogu. Dzc.vecā emblēma centrā. 1919.-1920. gads. Vieta: Rīga saglabātības pakāpe: laba

Dok:Viena mēneša biļete Nr.26769

Nosaukums: Dokuments: viena mēneša biļete Nr.26769 maršrutā Ogre-Rīga. 3.klase. Derīga no 1941.gada 26.maija līdz 25.jūnijam. Īpašnieks Voldemārs Miķelsons. Fotogrāfija. Iespiesta "PSRS Latvijas dzc.tipogrāfijā" Vieta: Rīga saglabātības pakāpe: nobružāta un nobrūnējusi

Dok: Piemaksas biļete Nr.21727

Nosaukums: Dokuments: Piemaksas biļete Nr.21727. 3.klase. No Ogres līdz Ķeguma stacijai. 1943.gada 25.jūlijā. Vācu un latviešu valodā. Vieta: st.Ogre

Dokuments: III kl. svētdienu biļete

Nosaukums: Dokuments: (Pieauguša) III klases svētdienu turp un atpakaļbrauciena biļete. No Rīgas pas. līdz Jaungulbenei. Rīgas - Pļaviņu - Gulbenes dzc. līnija. 1939.gads Vieta: Rīga

Dokuments: III kl. svētdienu biļete

Nosaukums: Dokuments: (Pieauguša) III klases svētdienu turp un atpakaļbrauciena biļete. No Rīgas pas. līdz Jaungulbenes stacijai. Rīgas - Pļaviņu - Gulbenes dzc. līnija 1940. gada 20.marts. Vieta: Rīga

Dokuments: III kl. svētdienu biļete

Nosaukums: Dokuments: (Pieauguša) III klases svētdienas biļete. No Zemitānu līdz Mazsalascas stacijai un atpakaļ. 1937.gada 21.novembrī. Rīgas - Rūjienas dzc. līnija Vieta: st.Zemitāni, Rīgā

Dok:Ilūgums. Liepājas-Glūdas dzc.būves valde

Nosaukums: Dokumensts: Ielūgums. Liepājas - Glūdas dzc. būves valde ielūdz uz vilcienu kustības atklāšanu Glūdas - Dobeles - Saldus iecirknī 1927. gada 8 oktobrī. Rīgas - Saldus - Liepājas dzc. līnija

Dokuments: Viena mēneša biļete Nr.06414

Nosaukums: Dokumensts: Viena mēneša biļete. Rīgas pas. - Ogre. 3 klase. Nr 06414. Īpašnieks Valters Otto (foto). Derīga no 1941.gada 26.februāra līdz 25.martam. Dzc. virsvaldes metāla spiedoga nospiedums. Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1940.gadā. Vieta: Rīga

Dokuments: Viena mēneša biļete Nr.06470

Nosaukums: Dokuments: Viena mēneša biļete. Rīgas pas. - Ogre. 3.klase. Nr.06470. Īpašnieks Otto Valters. (foto) Derīga no 1941.gada 26.marta līdz 25.aprīlim. Zīmogs - Latvijas valsts dzelzceļi, Ogre. Dzc.virsvaldes metāla spiedoga nospiedums. Iespiesta PSRS Latvijas dzc. tipogrāfijā 1941. gadā.

Dokuments: II kl. biļete braucienam pa Latviju

Nosaukums: Dokuments: II klases biļete braucienam pa Latvijas dzelzceļiem. No Rīgas pas. līdz Alsungas stacijai caur Liepāju. Nr.46974. 1937.gada 23.maijā. Rīgas - Liepājas un Liepājas - Kuldīgas dzc. līnijas Vieta: Rīga

Dokuments: II kl. biļete braucienam pa Latviju

Nosaukums: Dokuments:III klases biļete braucienam pa Latvijas dzelzceļiem. No Rīgas pas. līdz Alsungas stacijai caur Liepāju. Nr.06371. 1939.gada 23.janvārī.Rīgas - Liepājas un Liepājas - Kuldīgas dzc. līnijas Vieta: Rīga

Dokuments: III kl. svētdienas biļete

Nosaukums: Dokuments:III klases svētdienas biļete. No Liepājas līdz Paplakas stacijai un atpakaļ. Nr. 23744. 1938. gada 3.septembrī. Rīgas - Reņģes - Liepājas dzc. līnija. Vieta: Liepāja

Dokuments: III kl. svētdienas biļete

Nosaukums: Dokuments:III klases biļete. Pieaugušam. Nr.11111. No Stirnas līdz Alsungas stacijai. ~ 1938.gada 5.maijā. Liepājas - Kuldīgas šaursliežu dzc. līnija. Vieta: St.Stirna, Kuldīgas raj.

Dokuments: III kl. svētdienas biļete

Nosaukums: Dokuments: III klases svētdienas biļete. No Stendes līdz Degu stacijai caur Zasulauku. Nr.66270. 1939.gada 24.decembrī. Rīgas - Zasulauka - Ventspils un Rīgas - Pļaviņu - Gulbenes dzc līnijas Vieta: st. Stende, Talsu raj.

Dokuments: Pieteikuma veidlapa

Nosaukums: Dokuments: Pieteikuma veidlapa. Pieteikums dzc. brīvbiļetes saņemšanai personīgām vajadzībām. 1943.gada 17.novembrī. Izsniedzējs: Viktors Kits, galdnieks 8.gr., dzīv. Robežu ielā 24-1, strād. Liepājas dzc. darbnīcās vagonu nodaļā no 1935.gada 4.marta, brīvbiļetes maršrutā - Liepāja - Priekule. Atzīme par brīvbiļetes iesniegšanu. Iespiests Latvijas dzc. spiestuvē 1943.gadā Vieta: Liepāja

Dokuments: Brīvbiļete Nr.V 42590

Nosaukums: Dokuments: Brīvbiļete. Latvijas valsts dzelzceļu II kl. biļete Nr. V 42590. Izdota CN2 brigadierim Jānim Lapiņam vienreizējam braucienam no Rīgas līdz Valkai un atpakaļ. Izdota Rīgā 1935.gada 9.martā. LDzc virsvaldes Tehniskā direktora zīmogs. II ceļu iecirkņa priekšnieka paraksts un kantora pārziņa paraksts. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā 1933.gadā Vieta: Rīga

Dokuments: Brīvbiļete Nr.K 12067

Nosaukums: Dokuments: Brīvbiļete. Latvijas valsts dzelzceļu III kl. brīvbiļete Nr. K 12067. Izdota Jānim Pētersonam vienreizējam braucienam no Rīgas līdz Liepājai un atpakaļ. Derīga līdz 1939.gada 23.novembrim. Dzc. virsvaldes metāla spiedoga nospiedums. I Ceļu iec. priekšnieka un biroja pārziņa paraksti. Viea: Rīga

Dokuments: Personas apliecība Nr.65 G.Pētersonam

Nosaukums: Dokuments: Personas apliecība Nr.65, izdota ceļa un ēku dienesta pārbrauktuves vaktniekam Gustavam Pētersonam. (foto) Izdevis LDzc Rīgas iecirkņa ceļu un ēku dienests (zīmogs). 1919.gada 10.maijā. LSPR SK Dzc. pārvalde. Latviešu un krievu valodās. 2 lp.a priekšnieka paraksts un kantora pārziņa paraksts. Iespiests Dzc. virsvaldes tipogrāfijā 1933.gadā Vieta: Rīga

Dokuments: Dzc.ceļojumu biroja Celtrans veidlapa

Nosaukums: Dokuments: Valsts Dzc. ceļojumu biroja "Celtrans" veidlapa, iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1937.gadā. "Celtrans", Rīgā, Aspazijas bulv.4 Uz veidlapas ar rakstāmmašīnu uzdrukāta apliecība, ka Valerjans Vilčuks ir "Celtrans" darbinieks un viņam uzdots saņemt sludinājumu pasūtījumus, ievietošanai Latvijas autoceļu kartē. 1939.gada 16,janvārī. "Celtrans" zīmogs ar direktora parakstu. Vieta: Rīga

Dokuments: Personas apliecība Nr.79034 M.Vilbergai

Nosaukums: Dokuments: personas apliecība Nr.79034. Izdevis Rīgas - Orlas valsts dzc. Ceļu un ēku dienesta 4. iecirknis (zīmogs), ceļu sarga Mārtiņa Vilberga meitai Mildai Vilbergai (foto). 1914.gada 23.decembrī. Krievu val. 2 lpp. Vieta: Rīga

Dok: Vienreizēja bezmaksas biļete

Nosaukums: Dokuments: Vienreizēja bezmaksas biļete braucienam pa Liepājas - Romnas dzc. no Liepājas līdz Muravjovas stacijai un atpakaļ. 3.kl. Nr. 076901. Izdevusi Liepājas - Romnas dzc pārvalde, Liepājas darbnīču priekšnieka paraksts. 1907.gada 28.septembrī. Malā - noplēšami taloni, 2. pusē - bezmaksas dzc. braucienu noteikumi. Krievu valodā. Viwta: Liepāja

Dokuments: 3.kl sezonas biļete Nr.00856

Nosaukums: Dokuments: Sezonas biļete, 3. klases, Nr. 00856 bezmaksas braucieniem pa Rīgas - Orlas dzc. starp stacijām Rīga un Zasulauks. Vitebskā, 1917.gada 30.janvāris. Derīga līdz 1917.gada 31.decembrim. Biļetes īpašnieks - A.Lame. 2. pusē: bezmaksas braukšanas noteikumi dzelzceļā. Krievu valoda. Vieta: Rīga

Dokuments: Aploksne ar uzrakstu Latvijas dzc

Nosaukums: Dokuments: Aploksne. Ar uzrakstu: "Latvijas valsts dzelzceļi" - latv. un franču val., un "Latvijas dzelzceļa pārvalde" - latv. un krievu val. (zīmoga nospiedums un nosvītrots) Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā, 1938.gadā. Vieta: Rīga

Dokuments: Veidlapa. Pasažieru pārvadājums

Nosaukums: Dokuments: Veidlapa. Pasažieru pārvadājums. Neaizpildīta. Jānorāda: izbraukuma stacija, caur -, gala stacija, preču zīmes Nr., braucēju skaits. Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā, 1937.gadā. Vieta: Rīga

Dokuments: Veidlapa. Transita sūtījuma prece

Nosaukums: Dokuments: Veidlapa. Transita sūtījuma prece. Neaizpildīta. Jānorāda: izsūtīšanas vieta, gala stacija, preces nosaukums, svars, skaits. Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā, 1936.gadā. Vieta: Rīga

Dok:Preču zīme. Parastā ātruma sūtījuma

Nosaukums: Dokuments: Preču zīme. Parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr. 458729. Latv. valsts dzc. izsūtīšanas stacija - Rīga preču. Prece - bērza, priedes un egles malka. Sūtītājs - J.Līdaka, saņēmējs - G.Freijtags. 1931.gada 23.septembris. Iespiesta Dzc.virsvaldes tipogrāfijā, 1931.gadā Vieta: st.Ieriķi

Dok:Preču zīme. Parastā ātruma sūtījuma

Nosaukums: Dokuments: Preču zīme. Parastā ātruma sūtījuma preču zīme Nr.15. Latv. valsts dzelzceļi. Izsūtīšanas stacija Dobele ( Jānis Jegers, Dobeles pag. Ružās) gala stacija Torņakalns. 1937.gada 8.oktobrī. Iespiesta Valsts dzc. tipogrāfijā 1937.gadā Vieta: st.Dobele

Dokuments: Konduktoru brigāžu pārziņa atestāts

Nosaukums: Dokuments: Latv. dzc. konduktoru brigāžu pārziņa dienesta atzīme, izdota Edgaram Kušķim par to, ka viņš bijis nodarbināts Rīgas konduktoru rezervē kā vilcienu pavadonis no 25.IX līdz 22.X 1943.g. Rīgā, 1944.g. 3.maijā. Nr.21/121. Vieta: Rīga