Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 1277 priekšmeti

Cancel all filters
Ārsta atsauksme

Austrumzemes dzelzceļa slimo kases izdota ārsta atsauksme par J. Raģa veselības stāvokli.

Sanatorijas apliecība par izbraukšanas atļauju

Apliecība Nr. 417/27.01.1944.g. J. Raģim par braukšanu uz Daugavpili dienesta lietu kārtošanai. augšmalā izdarītas atzīmes ar zīmuli. Uz apliecības Tērvetes sanatorijas zīmogs.

Darba ekspertīzes ārstu komisijas uzziņa

Darba ekspertīzeds ārstu komisijas uzziņa, izdota J. Raģim. Ar DEĀK akta Nr. 483 atzinumu J. Raģis atzīts par 3. grupas invalīdu.

Rīkojums par darbinieka aizstāšanu Pīrāgu ESK

Rīkojums Nr. 5/5/R izdots par J. Raģa nodarbināšanu Pīrāgu ESK darbiniekaa Buračevska aizstāšanai uz 5 dienām. Parakstījis Daugavpils stacijas priekšnieks Jakovskis.

Rīkojums par darbienieka aizstāšanau Lielirbes ESK

Rīkojums Nr. 902, izdots par J. Raģa nodarbināšanu Lielirbes ESK darbinieka romānova aizstāšanai. Reversā uzraksts ar zīmuli.

Rīkojums par darbinieka aizstāšanu Lielirbes ESK

Rīkojums Nr. 1116 par J. Rāģa nodarbināšanu Lielirbes ESK darbinieka Romānova aizstāšanai. Reversā uzraksts ar zīmuli.

Maizes ceptuves rēķins

Rēķins K. Liepiņa maizes ceptuvei Mellužos par rupjmaizes saņemšanu 209 kg, 135 rbļ 85 kap. vērtībā. Rokrakstā ar zīmuli.

Vēstule no Vācijas valsts dzelzceļu ģenerāldirekci

Vācijas valsts dzelzceļu direkcijas vēstule Latvijas valsts dzelzceļu Virsvaldei 1937.gada 15.03. par Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūves priekšlikumiem, kas tiek nosūtīti

Memorands par Rīgas dzelzceļa mezgla izbūvi

Memorandā aprakstīti vairāki rīgas dzelzceļa mezgla pārbūves varianti. To parakstījis Vācijas valsts dzelzceļu direkcijas Drēzdenā inž. Frohne.

Pielikums Nr 2a Memorandam par Rīgas dzelzceļa mez

Piezīmes par inž. Frohne referātu par Rīgas dzelzceļa mezgla izbūvi

Pielikums Nr 2b Memorandam par Rīgas dzelzceļa mez

Tehniskā direktora inž. E.Dravnieka vēstule Vācijas valsts dzelzceļu direkcijai Drēzdenē

Rīgas-Orlas dzelzceļa sezonas biļete

Rīgas - Orlas dzelzceļa sezonas biļete 2. klases vagonā galvenajam konduktoram Vaškem braukšanai starp stacijām Rīga-Ķemeri no 1922.g. 22. maija 1922.g. 1. oktobrim.

Rīgas-Orlas dzelzceļa sezonas biļete

Rīgas - Orlas dzelzceļa sezonas biļete (Nr. 0428) 2. klases vagonā galvenajam konduktoram Vaškem. Starp stacijām Rīga - Ķemeri. Ar fotogrāfiju.

Nila Krasnobajeva dzelzceļnieku arodbiedrības bied

Biedra karte Nr. 00407823, izdota Nilam Krasnobajevam. Biedra kartē ielīmētasarodbiedrības naudas markas

Mašīnista dienesta biļete

Dienesta biļete Nr.232768, izdota Jānim Celmiņam, Gulbenes depo mašīnistam- instruktoram. Biļete derīga līdz 1956.g. 31. decembrim braukšanai bez maksas līnijās Gulbene- Madona, Lubāna, Abrene, Ieriķi, Krustpils, Pļaviņas, Ape cietā kupejvagonā.

Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības biedra karte

"Latvijas dzelzceļnieku arodbiedrības Biedru karte Nr. 6616 izdota Kārlim Jankovskim CPS darbiniekam 1940.g. 1.oktobrī Liepājas nodaļā. Uz kartes zīmogs ""Padomju Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrība. Liepājas nodaļa"" Reversā ar tinti un zīmuli atzīmētas iemaksātās biedra naudas par 1941.gada pirmo pusgadu."

Apliecība par tiesībām braukt pa valsts d

Apliecības uzrādītājam, kara invalīdam Pēterim Cīrulim ir tiesības braukt pa valsts dzelzceļiem 3. klases vagonos ar bērnu biļeti. Apliecība derīga vienam gadam, sākot ar 1935.g.28.augustu.

Rīgas Jūrmalas pilsētas3. pamatskolas liecīb

Rīgas Jūrmalas pilsētas3. pamatskolas liecība Nr. 127/2.06.1931.g., izdota J. Raģim par pamatskolas pilna kursa beigšanu.

Apliecība Nr. 1482

taisnstūrveida nodzeltējusi lapa, kreisajā stūrī 'Bruņoto vilcienu pulka nozīme

Apliecība Nr. 1662

Taisnstūrveida nodzeltējusi lapa, kuras augšējā kreisajā stūrī zīmogs ar datumu. Labajā pusē vidū teksts, apakšā paraksts un zīmogs.

Izziņa

Izziņa izsniegta Vikolajam Zeltiņam par darbu Latvijas Valsts dzelzceļos laika posmā no 1933.gada līdz 1938.gadam

N.Zeltiņa autobiogrāfija

Rokrakstā rakstīta Nikolaja Zeltiņa autobiogrāfija no 1912.gada 26.marta līdz 1945.gada 19.septembrim.

Apliecība Nr. 00080 par tiesībām vadīt tv

Latvijas dzelzceļu pārvaldes Ritošā sastāva dienesta izdota Apliecība Nikolajam Zeltiņam par tiesībām vadīt tvaika lokomotīvi. Kreisajā apliecības atvēruma pusē personas fotogrāfija. Apliecību parakstījis Ritošā sastāva dienesta priekšnieks

Rīgas Jūrmalas pilsētasģimnāzijas apliecība

Apliecība par Rīgas Jūrmalas pilsētasģimnāzijas beigšanu, izdota J. Raģim.

Rīgas Jūrmalas pilsētasģimnāzijas apliecība

Noraksts no apliecības par Rīgas Jūrmalas pilsētasģimnāzijas beigšanu, kas izdota J. Raģim. Notāra apliecinājums un zīmogs.

Dok:Ldz lokom. pēc stāvokļa 1938.g.

Nosaukums: Dokuments: rokraksts. Mašīnrakstā. Latvijas valsts dzelzceļu lokomotīves pēc stāvokļa 1938.gadā. Īss raksturojums. Sastādījis Dāvis Pirro 1995.gadā 19.janvārī. Lokomotīvju sērijas, numuri, asu skaits, lokomotīvju skaits, izgatavotājrūpnīcas, indeksi, dzelzceļu mašīnu iecirkņi. Vieta: Rīga

Dok: Daugavpils dz.tehn.vsk.absolventu saraksts

Nosaukums:Dokuments: rokraksts. Mašīnrakstā. Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas 1938.gada absolventu saraksts. Sastādījis Dāvis Pirro 1996.gadā. Sarakstā 40 cilvēki. Sastādīts pēc atmiņas. Vieta:Daugavpils

Dok:vēstule par D.dz.tehn.vsk.dibināšanas gadu

Nosaukums:Dokuments: vēstule, mašīnrakstā. Dāvja Pirro - Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas 1938.gada absolventa - vēstule Daugavpils Dzelzceļnieku tehnikuma direktoram. 1995.gada 23.janvārī. Vēstulē norādīts, ka skolas dibināšanas gads ir 1925.g., kad tā sāka savu darbu kā Daugavpils valsts dzelzceļu skola, no 1936.g. - Daugavpils valsts dzc. tehnikums, no 1945.g. - daugavpils Dzelzceļnieku tehnikums. Vieta:Daugavpils

Dok: Pers.apliecība Nr.12260, V.Zariņam

Nosaukums: Dokuments: Personas apliecība Nr.12260. Izdevusi Dzelzceļu virsvalde Voldemāram Zariņam - ekspluatācijas aģentam Rīgas Krasta stacijā. 1939.gada 28.decembrī. Fotogrāfija. Vieta: Rīga