Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 76 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: Reklāmas prospekts ''LATVIA''

Nosaukums: Iespieddarbs: Reklāmas prospekts "LATVIA", izdots ~1936.-1937.gadā. Reklāmas vienā pusē pa perimetru izvietotas 14 skatu kartītes ar Latvijas tiltiem, pilsētas un dabasskati. Centrā shematiska Latvijas karte ar galveniem dzelzceļa virzieniem. Otrā pusē īsi teksti (izziņas) angļu un vācu valodā par Latvijas ekonomiku, pilsētām, med. iestādēm, muitu, viesnīcām, pastu utt. Locīta 12 daļās. Locījumu vietas padilušas, vietām pārdilušas, vietām ieplēstas. Vieta:

Dokuments: K.Puriņa rakstītas piezīmes

Nosaukums: Dokuments: K.Puriņa rakstītas piezīmes par ceļa iecirkņa iekārtu, darbību un rēķinvedības noteikumiem. Piezīmes rakstītas rūtiņu kladē, ar melniem mīkstiem kartona vākiem. Kladē aizpildītas 98 lpp. Pēdējā lapa izrauta, līdz ar to pirmā lapa neturas iesējumā. Izrautas arī tukšās lapas no 105-107 lpp. Kladei vāki apdiluši. Kārlis Puriņš, Baltijas dzelzceļa Rīgas distances 2. iecirkņa priekšnieks no 22.08.1945.-08.06.1965. Vieta:

Dokuments: A.Ducka rakstīta autobiogrāfija

Nosaukums: Dokuments: A.Ducka pašrocīgi rakstīta autobiogrāfija (tekstā pēdējais minētais biogrāfijas gads - 1953). Autobiogrāfija rakstīta uz izplēstas burtnīcas lapas, bez paraksta un bez datuma. Locīta, locījuma vietas vietām pārdilušas. Divi caurdurti caurumi. Vieta:

Rokraksti:J.Leimaņa rokraksts,Liep.-Glūdas būvn.

Rokraksts: J.Leimaņa rokraksts - "Liepājas–Glūdas dzelzceļa būve". Rokraksts izpildīts uz vienas puses atsevišķām līniju lapām. Būves priekšdarbu apraksts uz 21 lapas.

Iespieddarbs: Buklets. Tūristu vilciena maršruts

Nosaukums: Iespieddarbs: Buklets - Dzelzceļu virsvaldes XII tūristu vilciena Rīga - Saulkrasti maršruts 1935.g. 11. augustā. Bukletam 8 lpp. Vieta:

Iespieddarbs: Buklets. LDz aicina apceļot Latviju

Nosaukums: Iespieddarbs: Buklets - Valsts dzelzceļi aicina apceļot skaisto Latviju. Bukletā iespiesta Satiksmes ministra B.Einberga uzruna un Dzelzceļu galv. direktora K.Bļodnieka raksts. Iespiests Dzelzceļu virsvaldes tipogrāfijā 1935.gadā. Buklets mīkstos vākos uz 8 lpp. Vieta:

Rokraksts: O.Seredinskij diplomdarbs. 1909./1910

rOKRAKSTS: O.Seredinskij diplomdarbs. "Projekt 8mi koljosnovo tovarnovo paravoza" (Projekts par kravas tvaika lokomotīvi ar 8 riteņiem) Rakstīts kā noslēguma darbs 1909/10.gadā beidzot Politehnisko institūtu Rīgā (?). Rakstīts krievu valodā, rokrakstā uz 150 lapām. Katrā no atvērumiem vienā lapā rakstīts. Pa vidu rakstītajam tekstam matemātiskie aprēķini, dažādas formulas, shematiskie zīmējumi. Diplomdarbs iesiets cietos melnos vākos, uz tā zelta burtiem uzraksts "Diplomnaja rabota 1909/10 I. O.Seredinskij", 7 pieliku pie diplomdarba. Dažādi tehniskie zīmējumi un tabulas, formulas.

Rokraksts: O.Seredinskij diplomdarbs. 1909./1910

Dokuments: O.Seredinskij diplomdarbs. "Projekt v pervovo paravoznovo zdanija na 12 parovozov" (Pirmais projekts lokomotīvju ēkai (depo) priekš 12 tvaika lokomotīvēm. Rakstīts kā noslēguma darbs1909/10.gadā beidzot Politehnisko institūtu Rīgā (?). Rakstīts rokrakstā krievu valodā uz 27 lapām. Katrā no atvērumiem vienā lapā rakstīts. Pa vidu rakstītajam tekstam matemātiskie aprēķini, shematiskie zīmējumi, dažādas formulas. Diplomdarbs iesiets cietos melnos vākos, uz tā zelta burtiem uzraksts "Diplomnaja rabota 1909/10 II. O.Seredinskij"

Rokraksts: CM-123 ceļa garumi uz 27.09.1940.g.

Personālijas rokraksts: CM-123 ceļa garumi. Ar roku zīmēta tabula - 123. ceļu daļas ceļa garumi - uz rūtiņu lapas ar tekstu latviešu valodā. Augšējā daļā virsraksts, tabula sadalīta divās daļās ar ceļu garumiem 1) Glūdā, 2) Dobelē. Tabulā veikti dažādi labojumi, papildinājumi. Rokraksta datējums: 1940. gada 27. septembris.

L. Gasiņa atmiņas ''Epizodes no okupācijas lai

Par laiku no 1941.g līdz 1944. g.

L. Gasiņa atmiņas ''Kurzemes katlā''

Par paša piedzīvoto Kurzemes katlā.

L. Gasiņa atmiņas ''Leģendārais mazbānītis Sēļ

Par mazbānīti posmā Nereta - Siliņi - Aknīste , Siliņi - Jēkabpils.

V. Siksnas pierakstīta lekcija ''Karsttvaika l

Uz 10 lapām, beigās paraksts un datums.

V. Siksnas pierakstīta lekcija ''Gāzmotori''

"Uz 11 lapām. Beigās pierakstīts: ""Daugavpilī 11. III 1935.g."

V. Siksnas pierakstīta lekcja ''Tvaika turbīna

"Lekcija pierakstīta burtnīcā ar mīkstiem vākiem, uz 18 lapām. Beigās rakstīts: ""Daugavpilī, 1934.g. apr."""

V. Siksnas pierakstīta lekcija ''Tvaika mašīna

Lekcija pierakstīta divās burtnīcās, ar mīkstiem vākiem, no 49. lpp. līdz 96. lpp. Trūkst lekcijas sākuma (līdz 49.lpp.).

V. Matuzeļa ūsu suka

"Dekoratīvs sudraba ietvars. Ietvaram iegravēts: ""84-875"". Uz ietvara kails sievietes tēls ar kapuci galvā. Viens krūšu gals noberzts

J. Beļčenko autobiogrāfija

Pašrocīgi rakstīta uz divām lapām.

J. Beļčenko raksts

Raksts par sevi un saviem darba biedriem.

Losevas autobiogrāfijas dati

Dati nepilnīgi, bez paraksta.

J. Klepecas autobiogrāfijas dati

Dati nepilnīgi, uz 2 lapām, bez paraksta.

Elmāra Zemīša lūgums Dzelzceļa galvenajam direktor

Melnraksts, rakstīts ar zīmuli, bez paraksta un datuma. Tekstā svītrojumi un ielikumi.

Elmāra Zemīša lūgums Universitātes Inženierzinātņu

Rakstīts ar tinti, bez datuma, ar parakstu.