Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 76 priekšmeti

Cancel all filters
Personālijas priekšmets: Piezīmju grāmatiņa

Piezīmju grāmatiņa B. I. Vulfsons. Piezīmju grāmatiņā cietos, raibi brūnos vākos uz 138 abpusēji ar roku aprakstītām rūtiņu lapām apkopotas ziņas par dzelzceļiem Latvijā PSRS laikā, tajā atrodams PSRS lokomotīvju saraksts pirms un pēc 1928. gada, LPSR vagonu numerācija, Anglijas dzelzceļi un lokomotīves līdz 1936. gadam un citas dzelzceļa ziņas. Aizmugures vākam iekšpusē pielī mēta ar roku zīmēta Latvijas dzelzceļu līniju karte. Teksts rakstīts latviešu un krievu valodā ar tinti un zīmuli. Peizīmju grāmatiņas datējums: 1941. gads.

Aleksandra Voita atmiņas rokrakstā.

Atmiņas rakstītas kladē (uz 11. lapām). Kladē ielīmēti arī izgriezumi no avīzēm un žurnāliem. Ielīmēta arī A. Voita apliecība Nr. 1274 ar foto.

K. Puriņa grafiks dzelzceļa līnijas apzaļumošanai

"Pašrocīgi izgatavots grafiks apzaļumošanai līnijā Rīga - Valka no 2,5. līdz 66. kilometram.; Uz milimetru papīra uzzīmēta dzelzceļa līnija un tai piegulošās apzaļumošanas joslas vietas.; Iesiets mīkstos vākos."

J. Ansberga lekciju pieraksti ''Dzelzceļu eksp

Lekcijas pierakstītas rūtiņu kladē ar melniem vākiem.

E. Zemīša Gulbenes depo jumta aprēķins

Melnraksts rakstīts ar zīmuli uz 15 lapām.

Jāņa Leimaņa atmiņas

J. Leimanis aprakstījis savas dzīves posmu no 1908.g. līdz 1916.g. Krievijā. Pirmā daļa: darbs Rjazaņas - Uraļskas dzelzceļā no 1908. līdz 1912. gadam uz 188 lapām. Otrā daļa: darbs Kaukāzā no 1912. līdz 1916. gadam uz 196 lapām.

J. Leimaņa rokraksts ''Jauno dzelzceļu līniju

Rokraksts izpildīts uz vienas puses atsevišķām līniju lapām. Kopā 85 lapas, neiesietas.

J. Leimaņa rokraksts ''Liepājas - Glūdas dzelz

"Rokraksts sastāv no četrām daļām. ""Daži zīmīgi un īpatnēji momenti Liepājas-Glūdas dzelzceļa būvē"". Aprakstīti 3 būves varianti. Pirmais variants uz 8 lapām (aprakstītas no abām pusēm). Otrais variants uz 12 lapām (aprakstītas no abām pusēm). Trešais variants uz 7 lapām (aprakstītas no abām pusēm). Seko Liepājas - Glūdas dzelzceļa būves apraksts uz 194 lapām (aprakstītas no vienas puses). Lapas neiesietas."

J. Leimaņa rokraksts ''Liepājas - Glūdas dzelz

Rokraksts izpildīts uz vienas puses atsevišķām līniju lapām. lapu skaits: 60. Neiesietas.

J. Leimaņa rokraksts ''Liepājas - Glūdas dzelz

Rokraksts izpildīts uz vienas puses atsevišķām līniju lapām. Lapu skaits: 61. Neiesietas. Atsevišķas lapas līmētas.

J. Leimaņa rokraksts ''Norēķināšanās par Liepā

Rokraksts izpildīts uz vienas puses atsevišķām līniju lapām. Lapu skaits: 16. Neiesietas.

J. Leimaņa piezīmes par Rīga-Ērgļi, Sita-Rēzekne,

"Apraksts ""Rīga-Ērgļi"" izpildīts uz 12 lapām.; Apraksts ""Ērgļi-Madona"" - uz 5 lapām. viena lapa līmēta.; Apraksts ""Madona-Lubāna"" - uz 2 lapām.; Apraksts ""Bērzpils-Rēzekne"" - uz 4 lapām."

J. Leimaņa rokraksti par Latvijas republikas desmi

Raksti izpildīti uz 19 dažāda lieluma lapām.

J. Leimaņa rokraksts ''Latvijas dzelzceļi 1918

"Pārrakstīti grāmatas ""Latvijas dzelzceļi 1918 - 1938"" raksti. Rokraksti izpildīti uz 10 maza izmēra lapām un 79 liela izmēra lapām."

Iespieddarbs: izpriecas vilciena programma

Nosaukums: Iespieddarbs: Programma. "Dzelzceļu virsvaldes izpriecas vilciena "Rīga - Pļaviņas - Koknese" brauciena 20.augustā 1933.gadā programma". Norādīta programma, vilciena atiešanas laiki, turpmāk paredzamie braucieni, novada apraksts, padomi ceļotājiem. Iespiesta Dzc virsvaldes tipogrāfijā 1933.gadā 1.lapa. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: tūristu vilciena programma

Nosaukums: Iespieddarbs. Programma. "Dzc. virsvaldes tūristu vilciena Rīga - Talsi 1936.gada 23.augusta maršruts". Pasākuma programma, novada apraksts, reklāma. Izdevējs: Tūrisma aģentūra "Celtrans", Rīgā, Aspazijas bulv.4 8lpp. Stendes - Ventspils lauku dzc. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Lauku dzc. Vācijā ražojumu katalogs

Nosaukums: Iespieddarbs: "Landwirtschaftliche Feldbahnen". Lauku dzc. ražošanas sabiedrības "Smoschewer & Co" Breslavā, Vācijā ražojumu katalogs. (1924.g.) Ieliktnis: reklāmas lapa. 24 lpp. Vieta: Vācija

Iespieddarbs: Piemiņas lapa. Pieminekļa iesvētīš.

Nosaukums: Iespieddarbs: Piemiņas lapa. "Pieminekļa iesvētīšana Kārlim Sūnam dzelzceļu IV mašīnu iecirkņa lokomotīvju vadītājam Jelgavas Sv.Annas dz.kapos 1939.g. 11.jūnijā Miris pildot savus pienākumu 1938.gada 1.Sept." Pieminekļa attēls un dievvārdi. Lapa iespiesta a/s "Rota". 2 lp Vieta: Jelgava

Iespieddarbs: Piemiņas lapa. Pieminekļa iesvētīš.

Nosaukums: Iespieddarbs: Piemiņas lapa. "Pieminekļa iesvētīšana Kristapam Vikmanim dzelzceļu IV mašīnu iecirkņa lokomotīvju vadītāju palīgam Baložu kapos 1939.g. 11.jūnijā. Miris pildot savu pienākumu 1938.gada 1.Sept." Pieminekļa attēls un dievvārdi. Lapa iespiesta a/s "Rota". 2 lp Vieta:

Iespieddarbs:Rīgas dzc. tilta atkl.svin.ēdienkarte

Nosaukums: Iespieddarbs:Atjaunotā vecā Rīgas dzelzceļa tilta atklāšanas svinību Ēdienu karte. 1938.gada 5.novembrī. Uz vāka: Daugavas tiltu Rīgā foto. Iekšpusē: ēdienkarte franču valodā. Iespiesta Valsts papīru spiestuvē un naudas kaltuvē. 2 lp. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Pastkarte-paziņojums par preču sūt.

Nosaukums: Iespieddarbs: Pastkarte -paziņojums par preču sūtījuma pienākšanu dzelzceļa stacijā (neaizpildīts). 1. pusē: zīmējums - Dzelzceļu autotransporta reklāma. Iespiesta dzelzceļa tipogrāfijā 1937.g. Vieta:

Iespieddarbs:Atjaunotā dzelzs tilta iesv.dziesmu l

Nosaukums: Iespieddarbs: Atjaunotā Rīgas vecā dzelzs tilta iesvētīšanas dziesmu lapiņa. 1938.g. 5.novembrī. Iespiesta a/s "Rota" grāmatspiestuvē. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Reklāmas lapiņa, Dzc. kabatas kalend

Nosaukums: Iespieddarbs: Reklāmas lapiņa Latvijas Dzelzceļnieku biedrības 1934.gad "Dzelzceļnieku kabatas kalendāram". Iespiesta "Latvju Kultūras" spiestuvē. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: reklāmas prospekts -Latvijas dzelzc.

Nosaukums: Iespieddarbs: Reklāmas prospekts "Latvijas dzelzceļš". 1993.g. Teksts angļu, latviešu un krievu val. Vieta: Rīga

Iespieddarbs: Ielūgums uz Rīgas-Ērgļu dzc. atklāš.

Nosaukums: Iespieddarbs: Dzelzceļu galvenā direktora K.Bļodnieka un Ērgļu, Ogres, Jumurdas un Liepkalnu pagastu vecāko ielūgums uz Rīgas - Ērgļu dzelzceļa atklāšanas svinībām. 1937.gad 10.decembrī Vieta:

Iespieddarbs: Labdarības vakara programma-ielūgums

Nosaukums: Iespieddarbs: Rīgas - Orlas dzelzceļa Dvinskas (Daugavpils) stacijas Teātra komitejas rīkotā labdarības vakara programma - ielūgums. Pasākuma mērķis - dot iespēju Dvinskas stacijas dzc. n abadzīgajiem kalpotājiem ievietot bērnus sanatorijā Rīgas jūrmalā. Ap 1910.g. Krievu val. Iespiests Dvinskā. Vieta: st.Dvinska

Iespieddarbs: Prospekts, Muzjei ž.d. tjehņiki

Nosaukums: Iespieddarbs: prospekts. "Muzjei žeļeznodorožnij tjehņiki". Oktobra dzc. centrālā muzeja Sankt-pēterburgā izdevums. 1997.g. Muzeja apraksts un muzeja ritošā sastāva eksponātu fotogrāfijas. Vieta: S.Pēterburga

Iespieddarbs: prospekts. Vitjebskij vokzal

Nosaukums: Iespieddarbs: prospekts. "Vitjebskij vokzal". Oktobra dzc. Sanktpēterburgā izdevums. 1997.g. Krievu un angļu val. Agrākā Maskavas - Vindavas - Ribinskas dzc. Vitebskas stacijas vēsturisks apraksts. 4 lpp. Vieta: S.Pēterburga

Iespieddarbs: plakāts- VISIT Latvia

Nosaukums: Iespieddarbs: plakāts - Visit Latvia Plakātam augšējā labā stūrī uzraksts: Vald.Mednis, m.Monētu iela 18 (Nr.483) ERNEST PLATES RĪGA. Plakātam apakšā labā stūrī uzraksts CHEMINS DE FER DELETAT LETTONIE Vieta: