Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
Atrasti 152 priekšmeti

Cancel all filters
Shēma: Pakalne–Dobele–Šķībe–Glūda garenprofils

Zilā zīmējuma kopija nr. 1157 ar līnijas Liepāja–Glūda posmu – garenprofila shēmu un zīmējumiem, un pierakstiem latviešu valodā, veiktiem ar melnu tinti. Apakšējā daļā 2 paraksti. Shēmas datējums: 1928. gads.

Shēma: Petrolejas noliktava pie Dobeles stacijas

Zilā zīmējuma kopija – petrolejas noliktavas pie Dobeles stacijas projekts ar Dobeles stacijas situācijas plānu mērogā 1:2000 un apakšzemes rezervuāra ar vadu caurulēm (25 t tilpuma) plānu mērogā 1:100 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz kopijas veiktas piezīmes un papildinājumi ar violetu tinti un zīmuli. Apakšā paraksts. Shēmas datējums: ap 1929. gadu.

Shēma: Mucu pildīšanas ēkas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar priekšskatu, sānskatu (griezumu AB) un virsskatu (plānu) mērogā 1:50 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšējā, kreisajā stūrī Dzelzceļu tehniskā direktora Paegles apst iprinājums ar parakstu. Apakšējā joslā 3 paraksti. Uz kopijas ar sarkanu zīmuli iekrāsoti ēku pamati. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Stādāmo koku novietošana Dobeles stacijā

Zilā zīmējuma kopija ar 1936. gada pavasara mežu dienās stādāmo kociņu novietošanu Dobeles stacijā, ar atzīmētiem jau iestādītiem kokiem un iestādāmiem pavasarī kokiem stacijas teritorijā ar paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā joslā 7 paraksti. Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Dobeles stacijas uzrakstu uzstādīšana

Zilā zīmējuma kopija ar plānu, kurā ar diviem sarkaniem krustiņiem atzīmētas uzstādīšanas vietas stacijas teritorijā. Shēma komplektā kopā ar LDzVM krājuma priekšmetu LDzM 6444. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Glūda–Liepāja pārlabotais garenprofils

Kopija uz brūngana papīra ar līnijas garenprofilu. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "Bm Dobele". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas pamatplāns, 1943

Kopija uz zaļgani pelēcīga papīra ar izkopējumu no Dobeles stacijas teritorijas pamatplāna, uzrādot laukumu labības centrāles vajadzībām. Šim tekstam tulkojums vācu valodā apakšā. Mērogā 1:2000. Ar pelēku un sarkanu zīmuli veikti papildinājumi. Apakšdaļā 2 paraksti. Reversā zīmogs ar tekstu krievu valodā. Shēmas datējums: 1943. gads.

Shēma: Jaunpils–Bērzaine pārbrauktuves redzamība

Zilā zīmējuma kopija ar 110 kilometra 8. piketa + 10 metra pārbrauktuves redzamību posmā Jaunpils-Bērzaine ar zīmējumu, kurā ar roku iezīmētas melnas un violetas atzīmes un zem zīmējuma tabula ar Brīdinājuma krustiem. Apstiprinājis CM201 Bērziņš. Reversā ar zīmuli pieraksts. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Kilometru rādītāja tipa zīmējums

Zilā zīmējuma kopija ar staba un rādītāja rasējumu mērogā 1:10, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Uz staba kilometra atzīme 138 / 139. Pretskats un virsskats. Zem zīmējuma apakšējā daļā 5 paraksti: K. Timuška, A. Lauberts, Ermans un 2 nesalasāmi. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Pretsliedes izgriezuma izveidojums

Zilā zīmējuma kopija ar pretsliedes izgriezuma izveidojumu sliežu savienojumos uz pārbrauktuvēm, mērogā 1:2, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Apakšdaļā paraksti: Leimanis, Lācis. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi

Shēma: Dobeles stacijas plāns ar šķūņa vietu

Kopija ("Zīm. No. 9311") uz brūngana papīra - "Izkopējums no Dobeles stacijas plāna ar proj. a/s "Apekol" šķūnīša atrašanās vietas uzrādīšanu", mērogā 1:2000, ar parakstiem, apstiprinājumiem rakstītiem a r melnu tinti. Šķūņa atrašanās vieta atzīmēta ar sarkanu un zaļu krāsu, veiktas atzīmes arī ar zīmuli. Shēmu apstiprinājis Spriņģis. Reversā ar sarkanu zīmuli teksts. Shēmas datējums: 1932. gads.

Shēma: Margas pārbrauktuvēm no L ceļu sliedēm

Kopija ("Tek. No. 1495") uz brūngana papīra ar 4 skatiem un piezīmēm latviešu valodā. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā ar zilu zīmuli uzraksts "CM-123". Shēmas datējums: 1932. gads.

Shēma: Gardenes pieturas punkta ceļu profili

Uz vienpusēja caurspīdīga pauspapīra ar roku zīmēta shēma ar Gardenes pieturas punkta apbraucamā un piebraucamo ceļu ierīkošanas zemes un balasta darbu profiliem. Zīmēts ar sarkanu un pelēku zīmuli, reversā ar lillā zīmuli atzīme "CM 123". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas plāns ar malkas šķūni

Kopija uz brūngana papīra ar stacijas plānu un atsevišķu, ar roku izzīmētu melnu un zaļu atzīmi - projektējamo malkas šķūni. Apakšējā daļā saskaņojuma paraksti. Shēmas datējums: ap 1932. gadu.

Shēma: Dobeles stacijas ēkas plāns, 1936

Kopija uz brūngana papīra ar 1. stāva rasējumu, mērogā 1:200, ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā daļā sīka norāde "arch. M. Bušmane", ar zīmuli uzrakstīts "/ J. Vasks / 28". Reversā uzspiesti 3 vienādi melni zīmogi krievu valodā. Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Grāvja tīrīšana Glūdā – diagramma 1938

Uz brūngana rūtiņu rasējamā papīra diagramma, kas zīmēta ar roku un attēlo grāvja tīrīšanu Glūdā dzelzceļa vajadzībām, mērogi: augstumam 1:10, garumam 1:500. Apakšējā daļā rakstīts: "Uzm. un zīm. brig. E. Grantiņš". Reversā veikti aprēķini ar zīmuli. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Pārbrauktuve un redzamības aprēķins, 1931

Kopija uz brūngana papīra ar 1 zīmējumu un 2 tabulām aprēķiniem par redzamību uz pārbrauktuves un brīdinājuma krusta novietojumu. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 1931. gads.

Shēma: Pārbrauktuves barjeras krāsošanas paraugs

Kopija uz brūngana papīra ar paraugzīmējumu mērogā 1:20, iekrāsota ar sarkanu zīmuli krāsojuma vieta, labajā pusē paskaidrojums. Apakšējā daļā uzspiests lillā zīmogs "Ar oriģinālu saskan" un paraksts "K. Lindenbergs". Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Lāču pieturas punkta šķērsprofili

Kopija ("Tek. No. 1470") uz brūngana papīra ar 5 profila zīmējumiem un 1 plānu mērogā 1:2000, kopija labota/ papildināta ar melnas un zaļas tintes atzīmēm un paskaidrojumiem latviešu valodā. Labajā, apakšējā stūrī 4 saskaņotāju paraksti. Reversā ar tinti rakstīta ziņa Nr. 6682 ar zīmogu un parakstiem. Shēmas datējums: 1931. gads.

Shēma: Dobeles stacijas malkas šķūņa novietojums

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar nosaukumu augšdaļā "Izkopējums no Lejas ielas izbūves proj. Dobeles stac. uzrādot pārvietojamā malkas šķ. novietni". Shēma ar pelēku zīmuli, malkas šķūnis - ar sarkanu. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Pārmijas pārveda normāla tipa sliedēm

Kopija uz brūngana papīra ar sliedēm un brusu iedalīšanu uz tām, mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā apakšējā daļā. Augšējā, kreisajā stūrī ar melnu tinti uzrakstīts "M 1:11" (pārmijas marka). Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Lāču pieturas punkta ierīkošanas skice

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra - skice ("Tek. No. 1372") ar pieturas punktu ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Shēma ar pelēku zīmuli, atsevišķi sliežu ceļš ar lillā zīmuli. Apakšējā daļā saskaņotāju 2 paraksti, no kuriem Ripke uzrakstīts ar melnu tinti. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles un Saldus stacijas ūdens pumpētavas

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Shēma: Dobeles un Saldus stacijas ūdens pumpētavas aizbīdņu sīkdaļas", mērogā 1:10. Atsevišķs zīmējums labajā pusē ar ūdens pumpētavu kopskatā, mērogā 1:50. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Stacija Skrunda

Shēma nr. 10850 - kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem sliežu shēmas -leģenda-apraksts - stacijas piemērotība armijas vajadzībām, ēku kvadratūras tabula un tabula ar situāciju ar ceļiem. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Stacijas Ērgļi, Čiekurkalns, Rīga u.c.

Shēma: Stacijas Ērgļi, Čiekurkalns, Rīga u.c. 19 shēmas vienā rullī - kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Ērgļi: shēma nr. 10320 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Čiekurkalns: shēma nr. 10140. Cena: shēma nr. 10420 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Carnikava: shēma nr. 10084 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Torņakalns: shēma nr. 10450 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Taurupe: shēma nr. 10316 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Suntaži: shēma nr. 10290 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Strenči: shēma nr. 10250 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Stiene: shēma nr. 10105 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Sloka: shēma nr. 10520 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Skrīveri: shēma nr. 10380 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Saurieši - shēma nr. 10270 un Cekule (kopā savienotas) - nr. 10280 - tabulas ar ēku kvadratūru, leģendas-apraksti par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabulas ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmām. Saulkrasti: shēma nr. 10100 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Saule: shēma nr. 10252 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Salaspils: shēma nr. 10340? - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Rūjiena: shēma nr. 10510 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Rīga Preču: shēma nr. 10010 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām, tabula ar ēku kvadratūru un tabula ar situāciju ar ceļiem labajā pusē shēmai. Rīga Preču II: shēma nr. 10260 - leģenda-apraksts par stacijas piemērotību armijas vajadzībām, tabula ar ēku kvadratūru zem sliežu ceļu shēmas, tabula ar situāciju ar ceļiem labajā pusē shēmai. Rīga un Vagonu parks: shēma nr. 10041 - izzīmētas: stacija Rīga Pasažieru, stacija Vagonu parks. Zem Rīga Pas. shēmas: leģenda-apraksts - stacijas piemērotība armijas vajadzībām, labajā pusē tabulas ar situāciju ar ceļiem, atsevišķai shēmai datējums: ap 1961. gadu. Datējums: 20. gs. 60.-80. gadi.

Shēma: Stacijas Stende, Priekule, Iecava u.c.

6 shēmas vienā rullī - kopijas uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Stende: shēma nr. 10810 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Saldus: shēma nr. 11840 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Priekule: shēma nr. 11900 - tabula ar ēku kvadratūru, leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem zem sliežu ceļu shēmas. Iecava: shēma nr. 11670 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Dobele: shēma nr. 11790 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Brocēni: shēma nr. 11830 - virs sliežu ceļu shēmas tabula ar ēku kvadratūru, zem shēmas: leģenda-apraksts par staciju piemērotību armijas vajadzībām un tabula ar situāciju ar ceļiem. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Gardenes pieturas punkta teritorijas skice

Ar zīmuli izzīmēta skice uz gaišas kopā salīmētas lapas mērogā 1:1000 ar Gardenes pieturas punkta pagalmiem un piebraucamiem ceļiem, atsevišķi iestrīpotiem ar sarkanu zīmuli. Labajā, apakšējā stūrī ceļa meistara (CM-123) paraksts. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas ēkas stāvi, 3 shēmas

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas 1. stāvu un zilā zīmējuma kopija ar 2. stāvu, abas shēmas mērogā 1:200, zīmējusi M. Bušmane un kopija uz brūngana papīra ar stacijas ēkas 2. stāvu, visas kopijas salīmētas kopā uz papīra fragmenta - zilās kopijas priekšā, brūnā kopija aizmugurē. Reversā 2 kopijām pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1935; 1936. gads.

Shēma: Stacija Carnikava

Shēma nr. 10084 - kopija uz brūngana papīra ar mēriem un paskaidrojumiem krievu valodā. Zem sliežu shēmas - tabula ar situāciju ar ceļiem; ēku kvadratūras tabula un leģenda-apraksts - stacijas piemērotība armijas vajadzībām. Datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Šķūnis un mēslu kaste Dobeles stacijā

Kopija nr. 8891 uz brūngana papīra ar stacijas pamatplānu ar malkas šķūņa un mēslu kastes novietošanas vietām, kas iezīmētas ar zaļu krāsu. Apakšējā, labajā stūrī ar zaļu zīmuli paraksts. Shēmas datējums: 20. gs. 30.-40. gadi.