Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 146 priekšmeti

Cancel all filters
Shēma: Grāvja garenprofils Dobeles stacijā

Zilā zīmējuma kopija ar projektējamā grāvja garenprofilu, ar virsrakstu: "Padziļināmā grāvja garenprofils pie Dobeles stacijas sakarā ar lauksaimnieka Strazda lūgumu", paskaidrojumi latviešu valodā. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti, augšējā, labajā stūrī datējums; labajā, apakšējā stūrī 3 paraksti. Shēmas datējums: 1927. gads.

Shēma: Glūdas–Liepājas līnijas drenāžu projekts

Zilā zīmējuma kopija ar Glūdas-Liepājas līnijas 70/71 kilometra drenāžu ierīkošanas projektu, garenprofilu, ceļa kreiso pusi – garenprofilu augšdaļā, apakšā tam kreisajā pusē shēma ar drenāžas šķērsprofilu un labajā pusē kontrolakas šķērsgriezumu. Uz shēmas atzīmes ar rozā un melnu tinti, stūros apstirprinājuma datumi un paraksti, labajā, apakšējā stūrī paraksts, veikts ar zilu zīmuli. Reversā vidusdaļā veikts aprēķins ar zīmuli. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Zīmējumi 1–20 ar dzelzceļa inventāru

Zilā zīmējuma kopija ar 20 dažādiem zīmējumiem - rasējumiem ar paskaidrojumiem latviešu valodā. Pie katra zīmējuma (sākot ar sliežu ceļa klātni un beidzot ar lāpstu) uzskatījums: "Zīm. No. 1" utt. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas ūdensvada garenprofils

Zilā zīmējuma kopija ar ūdensvada patēriņa līnijas garenprofilu ar garuma mērogu 1:1000, augstuma 1:100. Zem garenprofila shēma "Uzbēruma virsmas atzīmes", "Caurules virsmas atzīmes", "Zemes virsmas atzīmes". Labajā, apakšējā stūrī 3 paraksti: Porietis, Vagners, brigadiera Ž. Zaura paraksts. Reversā melns, ar roku rakstīts CM 123. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Garenprofils līnijai Glūda–Liepāja

Zilā zīmējuma kopija ar garenprofilu starp Pakalnes, Dobeles, Šķibes un Glūdas stacijām, līdz 82. kilometram ar paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz priekšpēdējā locījuma lapas: 2 paraksti Poriets un A. Žulevs. Pēdējā lapā apzīmējumu paskaidrojumi: stacijas, pārbrauktuves, dzīvesvietas. Dobeles posmā jeb uz 4. locījuma lapas - uzlīmēta lapa ar labojumiem(?), apakšā šai lapai paraksts Poriets. Reversā pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 1935. gads.

Shēma: Liepājas–Glūdas līnijas šķērsprofili

Zilā zīmējuma kopija nr. 1195 ar līnijas normālajiem šķērsprofiliem ierakumos, sastāv no 2 dažāda izmēra lapām, salīmētām kopā, ar 8 dažādām shēmām ar uzmērījumiem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā, labajā stūrī paraksti: Būves vadītājs inž. Leimans, Tehniskās daļas vadītājs inž. Robs, brigadieris A. Zillers. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Glūdas–Skrundas līnijas garenprofils

Zilā zīmējuma kopija nr. 1399 – izkopējums ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Augšējā, labajā stūrī datums. Apakšējā, labajā pusē 2 paraksti. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Lejas ielas izbūves projekts Dobelē

Zilā zīmējuma kopija ar garenprofilu kreisajā pusē un plānu (situāciju) mērogā 1:1000 labajā pusē ar ielas izbūves projektu Dobeles pilsētas un dzelzceļa teritorijās, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Kreisajā, augšējā stūrī apstiprinājuma zīmogs un K. Spriņģa un inženiera paraksts, apakšējā līnijā paraksti: J. Leimanis, J. Stakle un 6 citi paraksti. Shēmas datējums: 1935. gadi.

Shēma: Stacijas piena rampas projekts

Zilā zīmējuma kopija nr. 12030 ar Latvijas dzelzceļu tehniskās direkcijas Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas piena rampas projektu no dzelzsbetona elementiem, mērogā 1:2 un 1:10, 1. lapa. Rasējumi ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā, apakšējā, labajā stūrī leģenda. Augšējā, kreisajā stūrī Dzelzceļu galvenā direktora Kārļa Bļodnieka apstiprinājums -paraksts. Shēmas datējums: 1938. gads. Saglbātības pakāpe: Locīta 12 daļās, locījumu rievās izdilumi, apakšējā daļā ieplēsta pa locījuma rievu, kreisā mala nolocīta, reversā zils, plašs ietecējums, dzeltējusi.

Shēma: Stacijas piena rampas projekts

Zilā zīmējuma kopija nr. 12030 ar Latvijas dzelzceļu tehniskās direkcijas Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas piena rampas projektu no dzelzsbetona elementiem, gala izveidojumiem mērogā 1:10, 2. lapa. Rasējumi ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā, apakšējā, labajā stūrī leģenda. Augšējā, kreisajā stūrī Dzelzceļu galvenā direktora Kārļa Bļodnieka apstiprinājums -paraksts. Rasējumā veiktas piezīmes ar sarkanu zīmuli. Reversā pieraksti - aprēķini ar zīmuli. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Gareniskā profila projekti Dobeles stacijā

Divi projekti stacijas ceļiem uz vienas zaļganas lapas - kopijas ar 1. garenprofila projektu atzarojumam pie labības centrāles noliktavām Dobeles stacijā un 2. Dobeles balasta karjera ceļam sakarā ar labības centrāles noliktavu atzarojuma pieslēgšanu, mērogā 1:5000 un 1:100. Apakšā uzbēruma šķērsprofils ar mēriem. Apakšējā, labajā stūrī paraksts. Shēmas datējums: 1943. gads.

Shēma: Pārmiju brusas un gulšņu tipi pieņemšanai

Kopija uz brūngana papīra, uz kura 2 rasējumi ar pārmiju brusām pieņemšanai, 7 rasējumi ar gulšņu tipiem pieņemšanai un tabula ar aprakstiem latviešu valodā. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Augšējā, labajā stūrī zīmogs "Kopija". Shēmas datējums: 1943-1944.

Shēma: Jelgavas–Reņģes pārbrauktuves redzamība

Zilā zīmējuma kopija ar Jelgavas-Reņģes līnijas 81. kilometra, piketa 6+35 metra pārbrauktuves redzamības shēmu, Penkules-Bēnes Dobeles šoseja. Shēma ar piezīmēm, kas veiktas ar melnu un sarkanu tinti, latviešu valodā. Shēmas datējums: 1935. gads.

Shēma: Kilometru rādītāja tipa zīmējums

Zilā zīmējuma kopija ar staba un rādītāja rasējumu - novietojumu uzbērumos un izrakumos, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Zem zīmējuma apakšējā daļā 6 paraksti. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Bērzupes stacijas pamatplāns

Kopija uz brūngana papīra ar sliežu ceļu shēmu, teritorijas plānu un uzrādītām stacijas ēkām un citiem objektiem, mērogā 1:2000. Labajā pusē leģenda. Shēmas datējums: 1942. gads.

Shēma: Dzelzceļa zīme ar paskaidrojumiem vācu val.

Kopija uz gaiši brūna papīra ar dzelzceļa zīmēm, kas attiecas uz sniegtīru(?) šķūru pacelšanu vai nolaišanu. Zīme attēlota no vairākiem skatiem, mērogā 1:10 ar paskaidrojumiem vācu valodā. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "Dobele Bm". Shēmas datējums: 1942/1945. gads.

Shēma: Ceļa strādnieku dzīvojamās ēkas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar tipa projektu, mērogā 1:100, ar paskaidrojumiem latviešu valodā, ar 8 skatiem-rasējumiem. Apstiprinājuma paraksti augšējā, kreisajā un apakšējā, labajā stūrī; augšējā, labajā stūrī zīmējuma numurs 9489 un datējums. Reversā ar roku uzrakstīts: "Ceļa strādnieku dzīvojamās ēkas 63. km. puskazarmas plāns. Shēmas datējums: 1933. gads.

Shēma: Dobele–Lašupe: stacijas un pieturas punkti

Garenprofils-kopija ar zīmuļiem izkrāsotiem elementiem (zaļā, zilā, rozā krāsā) ar posmu no Dobeles līdz Lašupei. Uzrādītas stacijas un pieturas punkti un citi apzīmējumi, teksti krievu valodā. Shēmas datējums: 20. gs. 40.-50. gadi.

Shēma: Dzelzsbetona sienu platformas projekts

Kopija uz brūngana papīra ar Dzelzsbetona sienu platformas rasējumu, mērogā 1:5, ar dažādiem skatiem un paskaidrojošiem tekstiem latviešu valodā.Kreisajā pusē apakšdaļā tabula ar mēriem un paskaidrojumiem. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti. Shēmas datējums: 1928. gads.

Shēma: Privātās pārbrauktuves garenprofils

Kopija uz brūngana papīra ar rasējumu ar nosaukumu augšdaļā "Rīgas-Jelgavas-Dobeles-Liepājas līnijas 67 kilometra 6 piketa privātās pārbrauktuves ierīkošanas garenprofilu pilsoņa Pluga vajadzībām". Veikti labojumi ar zaļu flomāsteru, apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti: Dravnieks, Vanags, Vanags. Reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi.

Shēma: Administratīvais grafiks Glūda–Lašupe

Kopija uz brūngana papīra ar uzskaitītām ceļa meistara ceļa daļām no CM-123 (Glūda-Gardene); CM-124 (Bērzupe-Josta); CM-125 (Blīdene-Brocēni); CM-126 (Saldus-Lašupe), kā arī "Priekšstrādnieka darba gabals" un "Ceļa sarga apgaita". Augšējā, kreisajā stūrī datējums un tehniskā direktora K. Paegles apstiprinājums. Reversā ar zīmuli rakstīts "CM-123". Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Pārmijas pārveda 24 mārciņu sliedēm

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšdaļā virsraksts: "Pārmijas pārveda 24 mārc. sliedēm Marka 1/9". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Pārmijas pārveda sliedēm IIIA tipa

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšdaļā virsraksts: "Pārmijas pārveda sliedēm tipa IIIA". Kreisajā, augšējā stūrī: "marka 1/11". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Augļu dārzu plāns Dobeles stacijā

Ar zīmuli izzīmēta kopija (noraksts) uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Shēma ar pelēku zīmuli, dārzu novietošanas plāni - ar rozā tinti. Apakšējā daļā saskaņotāju paraksti: Dravnieks, Brigis, Holanders. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: 1435 mm un 1524 mm ceļa platuma gabarīti

Zilā zīmējuma kopija ar normālplatuma (N) un krievu platuma (N) gabarītiem, mērogā 1:20 ar mēriem un paskaidrojumiem apakšējā daļā latviešu valodā. Ar roku apakšā uzrakstīts "Derīgs 43. gadam". Uz kopijas ar sarkanu tinti veiktas vairākas atzīmes. Shēmas datējums: 1942. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ūdenspumpētava

Kopija uz brūngana papīra ar Dobeles stacijas ūdenspumpētavas mehāniskās iekārtas uzstādīšanas projektu, mērogā 1:20, no mapes "Satiksmes ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu Dobeles ūdenspumpētavas būves plāni un sarakstīšanās". Shēmas datējums: 20. gs. 20. gadi.

Shēma: Betona caurteka un gaisa vārstuļu aka

Zilā zīmējuma kopija ar betona caurteku 0,80 m pik. 2+50,5 un gaisa vārstuļu aku pik. 3+66, mērogā 1:50, no mapes "Satiksmes ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu Dobeles ūdenspumpētavas būves plāni un sarakstīšanās". Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ūdens vada projekts

Zilā zīmējuma kopija ar shēmu un virsrakstu augšdaļā: "Dobeles stacijas ūdens vada spiedlīnijas jaunais projekts starp piketu 1-3+89,00." Apakšējā daļā paraksts un uzvārds Vagners. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Rasējums – hidrauliskās kolonnas daļas

Zilā zīmējuma kopija ar 29 rasējumiem ar ūdens kolonnu (hidraulisko kolonu) un leģendu (specifikāciju) - tabulu latviešu valodā ar apzīmējumiem. Mērogi rasējumiem: 1:1, 1:2,5 un 1:5. Apakšējā, kreisajā s tūrī 3 paraksti, no kuriem viens inženieris A. Kilstrops. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles stacijas betona aku tipi

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Betona aku tipi noslēdzamo vārstuļu novietošanai patēriņa līnijā". Mērogā 1:50. Apakšējā, kreisajā stūrī 3 paraksti. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.