Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 152 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: Grāmata Jaunas dzelzceļu stacijas

Grāmata "Jaunas dzelzceļa stacijas" 1957. Cietos vākos, uz 462 lapaspusēm, izdota Maskavā izdevniecībā "TRANSŽELDORIZDAT", autori G. Zaporožcevs, S. Jakušins. Grāmata izdota 1957. gadā.

Iespieddarbs: Latvijas dzelzceļa biļešu paraugi

Latvijas dzelzceļa braukšanas biļešu paraugi. Kserokopijas biļetēm dažādos izmēros piestriprinātas pie caurspīdīga materiāla plāksnēm. Trīs no iespieddarbiem ir oriģinālas biļetes: die nesta biļete Nr. 364906, izdota 06.01.90, derīga līdz 31.12.90; piepilsētas biļete Nr. 895741, izd. 27.04.92., derīga līdz 31.12.92; biļete Daugavpils–Krāslava Nr. 06970, 28.04.93. 4 braukšanas dokumentu paraugi. Visas biļetes pielīmētas pie 9 sintētiska materiāla plāksnēm, kuras stiprinātas kopā ar metāla vadīklām uz tumši brūnas, cietas pamatnes. materiāls (organiskais stikls)

Iespieddarbs: Veidlapa – akts vilcienu pieņemšanai

Vienpusēja, tipogrāfiski drukāta, neaizpildīta veidlapa. Augšējā daļā nosaukums: "Stacijas ceļu iedalījuma un vielcienu pieņemšanas kārtības akts", kreisajā stūrī: "Latvijas dzelzceļi. .... (stacija)". Uz lapas aizpildāmas 6 sadaļas, apakšējā stūrī brīva paraksta vieta – Ekspluatācijas direktora apstiprinājums. Iespieddarba datējums: 20. gs. 30. gadi.

Iespieddarbs: Apsveikums Plečkinam

Apsveikums Josifam Plečkinam, kas izdots par godu 100 gadiem dzelzceļam Baltijā. Teksts drukāts krievu valodā, papildināts rokrakstā ar apsveicamā vārdu, uzvārdu, tēvavārdu. Apsveikums brūnganzaļā krāsā, noformēts ar Baltijas PSR karogiem, teksts "100 let.železnim darogam Pribaltiki". Datēts ar 1973.gadu Imzērs: 26X 21xm

Iespieddarbs: Noteikumi par izmaksām no stacijām

Tipogrāfiski iespiesti uz 3 gaišām lapaspusēm noteikumi nr. 367 par izmaksām no staciju ieņēmumiem ekspluatācijas vajadzībām, drukāti Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdoti: 1930. gada 5. aprīlī.

Iespieddarbs: Rīkojumi par dzelzceļa inventāru

Tipogrāfiski iespiests uz 11 gaišām lapaspusēm rīkojumu un apkārtrakstu apkopojums ar šifru II. G.1. par dzelzceļu inventāra, materiālu, valsts karoga lietošanas u.c. jautājumiem, drukāti Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdoti: 1931–1936. gads.

Iespieddarbs: Darbinieka solījums

Tipogrāfiski drukāts un parakstīts darbinieku uzticības solījums Latvijai, valdībai un dienesta priekšniecībai. Iespiests Satiksmes un Darba ministrijas drukātavā 1920. gadā. Parakstījis ar melnu tinti Jusups. Paraksta datējums: 1923. gada 13. novembris.

Iespieddarbs: Ielūgums uz godināšanas vakaru

Tipogrāfiski drukāts Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Liepājas nodaļas lokomotīvju vadītāju sekcijas ielūgums L. Traško kungam ar kundzi (ierakstīts ar roku) uz pensionēto darba biedru atvadu un ilggadīgo darbinieku godināšanas vakaru 1939. gada 6. maijā Liepājas stacijas zālē. Iespieddarba datējums: 1939. gads.

Iespieddarbs: K. Ratkalna saderināšanās karte

Tipogrāfiski drukāta Marijas Šleiners (dzimusi Ratkalns) un Kristapa Ratkalna saderināšanās karte, Stendē 1931. gada 16. augustā. K. Ratkalns bijis šaursliežu depo Stende II lokomotīves vadītājs (ap 1923. gadu). Iespieddarba datējums: 1931. gads.

Iespieddarbs: Rīkojums par uzrakstiem

Tipogrāfiski iespiests uz 3 gaišām lapaspusēm Dzelzceļu galvenā direktora 99. rīkojums par stacijās, vagonos, darbnīcās un citās vietās uz dzelzceļiem lietojamiem uzrakstiem. Ar šo rīkojumu atcelts 1930. gada 23. aprīļa rīkojums nr. 214. Rīkojums drukāts Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdots: 1938. gada 5. martā.

Iespieddarbs: Apkārtraksts par inventāru u.c.

Tipogrāfiski iespiests uz 4 gaišām lapaspusēm Dzelzceļu Ekspluatācijas direktora vietnieka un Inventāra nodaļas vadītāja vietnieka izdots 261. apkārtraksts par: I. inventāru; II. par saimniecības un kancelejas priekšmetiem; III. par darba rīkiem; IV. par materiāliem, drukāts Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdots: 1938. gada 22. jūnijā.

Iespieddarbs: Nolikums par lokomotīvju rezervi

Tipogrāfiski iespiests un ar roku aprakstīts uz 4 gaišām lapaspusēm Satiksmes ceļu tautas komisariāta izdots nolikums krievu valodā par lokomotīvju depo rezervi, apstiprinājis Komisariāta vietnieks V. Garniks, nolikums izdots: 1944. gada 25. oktobrī.

Iespieddarbs: Der modelleisenbahner 1982

Cietos, sarkanos vākos iesieti žurnāla "Der modelleisenbahner" visi 1982.gada numuri. Kopumā 12, žurnāls izdots reizi mēnesī, vācu valodā. Tajā parādītas un apkopotas Vācijā aktuālās modeļu veidošanas tendences. Žurnālā ievietotas gan krāsainas, gan melnbaltas fotogrāfijas un shēmas. Vidēji viens žurnāls iespiests uz 34lpp. Uz pirmā numura vāka uzspiests zīmogs "Dr.agr.V.Lediņa privātā bibliotēka", uz zīmoga numurs 7909. Vākiem uz "muguriņas" zelta burtiem iespiests 1982 MODELL EISENBAHNER.

Iespieddarbs: Der modelleisenbahner 1983

Cietos, sarkanos vākos iesieti žurnāla "Der modelleisenbahner" visi 1983.gada numuri. Kopumā 12, žurnāls izdots reizi mēnesī, vācu valodā. Tajā parādītas un apkopotas Vācijā aktuālās modeļu veidošanas tendences. Žurnālā ievietotas gan krāsainas, gan melnbaltas fotogrāfijas un shēmas. Vidēji viens žurnāls iespiests uz 34lpp. Uz pirmā numura 2 lapas uzspiests zīmogs "Dr.agr.V.Lediņa privātā bibliotēka", uz zīmoga numurs 7910. Vākiem uz "muguriņas" zelta burtiem iespiests 1983 MODELL EISENBAHNER.

Iespieddarbs: Der modelleisenbahner 1984

Cietos, sarkanos vākos iesieti žurnāla "Der modelleisenbahner" visi 1984.gada numuri. Kopumā 12, žurnāls izdots reizi mēnesī, vācu valodā. Tajā parādītas un apkopotas Vācijā aktuālās modeļu veidošanas tendences. Žurnālā ievietotas gan krāsainas, gan melnbaltas fotogrāfijas un shēmas. Vidēji viens žurnāls iespiests uz 34lpp. Uz pirmā numura 2 lapas uzspiests zīmogs "Dr.agr.V.Lediņa privātā bibliotēka", uz zīmoga numurs 7911. Vākiem uz "muguriņas" zelta burtiem iespiests 1984 MODELL EISENBAHNER.

Iespieddarbs: Der modelleisenbahner 1985

Cietos, sarkanbrūnos vākos iesieti žurnāla "Der modelleisenbahner" visi 1985.gada numuri. Kopumā 12, žurnāls izdots reizi mēnesī, vācu valodā. Tajā parādītas un apkopotas Vācijā aktuālās modeļu veidošanas tendences. Žurnālā ievietotas gan krāsainas, gan melnbaltas fotogrāfijas un shēmas. Vidēji viens žurnāls iespiests uz 34lpp. Uz pirmā numura 2 lapas uzspiests zīmogs "Dr.agr.V.Lediņa privātā bibliotēka", uz zīmoga numurs 7912. Vākiem uz "muguriņas" zelta burtiem iespiests 1985 MODELL EISENBAHNER

Iespieddarbs: Der modelleisenbahner 1986

Cietos, sarkanbrūnos vākos iesieti žurnāla "Der modelleisenbahner" visi 1986.gada numuri. Kopumā 12, žurnāls izdots reizi mēnesī, vācu valodā. Tajā parādītas un apkopotas Vācijā aktuālās modeļu veidošanas tendences. Žurnālā ievietotas gan krāsainas, gan melnbaltas fotogrāfijas un shēmas. Vidēji viens žurnāls iespiests uz 34lpp. Uz pirmā numura 2 lapas uzspiests zīmogs "Dr.agr.V.Lediņa privātā bibliotēka", uz zīmoga numurs 7913. Vākiem uz "muguriņas" zelta burtiem iespiests 1986 MODELL EISENBAHNER

Iespieddarbs: Der modelleisenbahner 1988

Cietos, tumši zaļos vākos iesieti žurnāla "Der modelleisenbahner" visi 1986.gada numuri. Kopumā 12, žurnāls izdots reizi mēnesī, vācu valodā. Tajā parādītas un apkopotas Vācijā aktuālās modeļu veidošanas tendences. Žurnālā ievietotas gan krāsainas, gan melnbaltas fotogrāfijas un shēmas. Vidēji viens žurnāls iespiests uz 34lpp. Uz pirmā numura 2 lapas uzspiests zīmogs "Dr.agr.V.Lediņa privātā bibliotēka", uz zīmoga numurs 7914. Vākiem uz "muguriņas" zelta burtiem iespiests 1988 MODELL EISENBAHNER

Iespieddarbs: Der modelleisenbahner 1989

Cietos, brūnos vākos iesieti žurnāla "Der modelleisenbahner" visi 1986.gada numuri. Kopumā 12, žurnāls izdots reizi mēnesī, vācu valodā. Tajā parādītas un apkopotas Vācijā aktuālās modeļu veidošanas tendences. Žurnālā ievietotas gan krāsainas, gan melnbaltas fotogrāfijas un shēmas. Vidēji viens žurnāls iespiests uz 34lpp. Uz pirmā numura 2 lapas uzspiests zīmogs "Dr.agr.V.Lediņa privātā bibliotēka", uz zīmoga numurs 7915. Vākiem uz "muguriņas" zelta burtiem iespiests 1989 MODELL EISENBAHNER

Iespieddarbs: Atklātne – SIA LDZ CARGO apsveikums

Iespieddarbs: Atklātne – SIA LDZ CARGO apsveikums Atklātne – SIA "LDZ CARGO" apsveikums Ziemassvētkos. Uz balta, horizontāli salocīta kartona krāsains zīmējums ar Rīgas panorāmu, dzelzceļa tiltu, kravas vilcienu un apsnigušām eglēm. Iekšpusē drukāts vēlējums zelta krāsā un zilā krāsā drukāts valdes priekšsēdētāja Gunta Mača paraksts. Atklātnes datējums: 2014. gads.

Iespieddarbs: ''Ceļtrans'' kuponu, biļešu grāmata

Latvijas Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta biroja "CEĻTRANS" kuponu, biļešu grāmatiņa. Nr.44011 mīkstos vākos, dzeltenā krāsā. Uz 9 lpp, lietota. Teksts latviešu, vācu un franču valodās. Uz grāmatiņas vākiem izsists CELTRANS 20.08.30. RIGA. Uz vāka vēl uzraksts, nav citam nododama, Izgatavošanas vieta: Rīga, īpašnieka paraksts: N.Dakers. Iekšā noteikumi par tās lietošanu. Grāmatiņā visas biļetes lietotas.

Iespieddarbs: Ielūgums J.Lapiņam, 30.10.1930

Ielūgums J.Lapiņam, 30.10.1930 Aicinājums Latvijas dzelzceļnieku biedrības biedram piedalīties biedrības 10 gadu pastāvēšanas dienā un jaunā karoga iesvētīšanas svētkos. Pasākums norisināsies 1930.gada 30.oktobrī, Rīgā Amatnieku biedrības telpās, L.Ķēniņa ielā 30, Rīgā Uz vāka Dzelzceļnieku biedrības emblēma, kreisajā malā- 1920, labajā-1930. ielūgums zaļā krāsā. Teksts iespiests, augšējā daļa papildināta rokrakstā. Vienā malā norādīta pasākuma programma.

Iespieddarbs: Ielūgums I.Meistaram, 12.02.1936

Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas abiturientu ielūgums A.Meisteam uz abiturientu vakaru. Pasākums norisināsies 1936.gada 22.februārī, pulksten 19.30, Daugavpils latviešu dramatiskā teātra telpās, Rēzeknes ielā. Uz ielūguma vāka spārnotais ritenis un trīs zvaigznes. Teksts drukāts un papildināts rokrakstā. Teksts iespiests a/s "Rota" Daugavpils nodaļā.

Iespieddarbs: Ielūgums F.Lūsim, 01.11.1936

Ielūgums F.Lūsim un kundzei Dzelzceļa aizsargu pulka Valmieras nodaļas sarīkojums, 1936.gada 1.novembrī. Sarīkojums notika Valmieras latviešu biedrības namā. Programmā paredzēta teātra izrāde, aizsardžu rokdarbu izloze un viesīga sadzīve ar deju. Uz ielūguma vāka- auseklis ar zobenu un A burtu centrā (Latvijas aizsargu simbols).

Iespieddarbs: M.Dinberg vārda karte

Vārda karte, uz tās drukāts "Maria Dinberg". No A.Dinberga kolekcijas. Datējams ar 20.gs. 20.-30.gadiem

Iespieddarbs: Liepājas Glūdas dzelz. izrakumi

J.Vītiņa sastādīta brošūra "Novērojumi Liepājas Glūdas dzelzceļa izrakumos". Brošūrā teksts drukāts latviešu valodā uz 16 lapām, uz pēdējās 17 lapā teksts rokrakstā, latviešu valodā, īss kopsavilkums no publicētā teksta. Brošūras 2 lapā Valsts papiru spiestuves emblēma. 8; 9; 11 lapā shematiskie zīmējumi. Brošūra datēta ar 1929.gadu.

Iespieddarbs: Ceļtrans vilciena biļete

Latvijas Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta biroja CEĻTRANS ceļojuma biļete. Sērija AN 90164, reiss 2697. Biļete iespiesta Ceļtrans birojā Rīgā 13.12.1933. Pirmajā atvērumā, centrā Latvijas Valsts dzelzceļa simbols- ģerbonis un spārnotais ritenis. Instrukcija franču, latviešu un vācu valodā par biļešu grāmatiņas lietošanu.

Iespieddarbs: Latvijas Valsts dzelzceļu brīvbiļete

Latvijas Valsts dzelzceļa biļete Nr.05844 braukšanai uz Darba svētkiem no Līgatnes līdz Juglai un atpakaļ. Braucienam III klases vagonā, biļetes cena norādīta 0,85 lati. Biļete kompostrēta. Datēta ar 1937.gadu.

Iespieddarbs: 1940.gada sienas kalendārs

1940.gada sienas kalendārs. Kalendārs 12 mēnešiem ar datumiem, svētdienām un svinamajām dienām. Svētdienas un svinamās dienas sarkanā krāsā, pārējās-melnā. Augšējā kalendāra malā spārnotais ritenis un mazais Latvijas ģerbonis. Apakšējā daļā atšifrētas, norādītas svinamās dienas