Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 1368 priekšmeti

Cancel all filters
Pielikums Nr12b Memorandam par Rīgas dzelzce

Sliežu ceļu noslogojuma grafiks no Rīgas uz Zemitāniem un šķirotavu na h no plkst. 8.00 līdz 16.00

Pielikums Nr12c Memorandam par Rīgas dzelzce

Sliežu ceļu noslogojuma grafiks no Rīgas uz Zemitāniem un Šķirotavu pa h no plkst. 16.00 līdz 24.00

Pielikums Nr13 Memorandam par Rīgas dzelzceļ

Steidzamu preču sūtīšanas shēma no rīgas Stacijas uz Zemitāniem

Pielikums Nr12a Memorandam par Rīgas dzelzce

Vilcienu apstādināšanas vietas Rīgas dzelzceļu stacijas teritorijā

Instrukcija ''Attiecas uz pielietojamiem līdze

3 lapas. Latviešu un vācu valodā.

Daugavpils teātra biļete

Daugavpils teātra biļete kopā ar kontroltalonu 1. balkonā 169. vietā. Uz biļetes atzīmēts datums - 4.11.44.g.

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība, izdota 1.klases skolēnam j. Raģim par 1925./26.mācību gadu.

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība, izdota 2.klases skolēnam J. Raģim par 1926./27.mācību gadu.

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība, izdota 3.klases skolēnam J. Raģim par 1927./28.mācību gadu.

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība, izdota 4.klases skolēnam J. Raģim par 1928./29.mācību gadu.

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība

Rīgas Jūrmalas pilsētas IV pamatskolas liecība, izdota 5.klases skolēnam J. Raģim par 1929./30.mācību gadu.

Rīgas Jūrmalas pilsētas3. pamatskolas liecīb

Rīgas Jūrmalas pilsētas3. pamatskolas liecība, izdota 6.klases skolēnam J. Raģim par 1930./31.mācību gadu.

Iespieddarbs: Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūve

Iespieddarbs: Grāmata – inženiera A. V. Verhovskovo atskaite par Rietumeiropas dzelzceļu mezglu izpēti nolūkā izstrādāt iespējamos priekšlikumus Rīgas dzelzceļu mezglu pārbūvei. Atskaite izstrādāta uz 107 lappusēm un divām kartēm.

Brošūra: Noteikumi Nr. 235 par vilcienu kustību VI

14 lpp., bez vākiem. Noteikumi apstiprināti 1931. g.

Ielūgums uz dzelzceļa satiksmes atklāšanu Mazsalac

Ielūgums A. Rauska kgm.ar piederīgiem piedalīties 1937.g. 9.okt. dzelzceļa satiksmes atklāšanā Mazsalacas dzelzceļa stacijā.

Brošūra ''Latvijas dzelzceļu staciju un pietur

Iesieta mīkstos kartona vākos.