Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 79 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: A. Verhovskoja atskaite 1902

Iespieddarbs: A. Verhovskoja atskaite 1902. Ziņojums par Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūves inženiera A.Verhovskoja komandējumu. Ziņots par 4 nedēļu komandējumu, kura laikā tika apskatīti Berlīnes, Drēzdenes, Hamburgas, Vīnes dzelzceļu mezgli un kopumā visas satiksmes organizēšana pilsētās. Atskaites VI daļā priekšlikumi Rīgas dzelzceļa mezgla pārbūvei un satiksmes organizēšanai. Iespieddarba datējums: 1902. gads.

Iespieddarbs: Noteikumi par Kalpaka posteni 1925

Iespieddarbs: Noteikumi par Kalpaka posteni 1925. Brošūra "Noteikumi Nr. 271. par Kalpaka posteņa elektriskās pārmiju un signālu centralizācijas lietošanu kopā ar elektrisko stacijas bloķēšanu starp Rīgas galvenās, Rīgas 1. stacijām un Kalpaka posteni pēc AES centralizācijas sistēmas". Latvijas valsts dzelzceļu Tehniskās direkcijas izdevums, Rīga. Paju sab. "Izdevējs". Zīmogi: "4. mašīnu iecirknis", "Tikai dienesta vajadzībām". 72 lpp. 3 pielikumi. Iespieddarba datējums: 1925. gads.

Iespieddars: Noteikumi par pārvadājumiem

Iespieddars: Noteikumi par pārvadājumiem Noteikumi par pasažieru, bagāžas un ekspressūtījumu pārvadāšanai ieņemtajos austrumu apgabalos. Spēkā uz Valsts satiksmes direkcijas, Rī gā, robežās ar 1943. gada 1. februāri. Instrukcija 2 valodās gan latviešu, gan vācu. Nodevis Valērijas Kazmins. Vāki bāli zaļā krāsā, uz 54 lpp. Izdoti 1943. gadā, vācu okupācijas laikā.

Iespieddarbs: Austrumzemes dzelzceļu slimo kase

Iespieddarbs: Austrumzemes dzelzceļu slimo kase Austrumzemes dzelzceļu slimo kases iespiesta instrukcija dzelzceļa darbiniekiem. Instrukcija gan latviešu, gan vācu valodā. Sastāv no 3 nodaļām: Priekšvārda; Izvilkums no statūtiem; Slimošanas noteikumi. Iespiests uz 29 lpp. Vāki gaiši brūnā krāsā. Datēta ar 1942.gadu, vācu okupācijas laiku.

Iespieddarbs: Neaizpildīts pasaknis

Iespieddarbs: Neaizpildīts pasaknis Neaizpildīts pasaknis krievu un latviešu valodā. Uz tā teksts "PSRS -SCTK /Latvijas dzelzceļa priekšnieks/ Rīgā, Gogoļa ielā 3." Datējams ar 20.gs.40.gadiem.

Iespieddarbs: Pļaviņu stacijas bufetes projekts

Iespieddarbs: Pļaviņu stacijas bufetes projekts Pļaviņu (Štokmanhofas) stacijas bufetes ēkas projekts. Rasējumi – shēmas ar būvi uz astoņām, kopā salīmētām lapām. Mērogs 1:100. Galvenās fasādes, aizmugures fasādes rasējumi, iekštelpu plāns, šķērsgriezumu rasējums, būves pamatu plāns, jumta spāru plāns. Bufetes koka ēkai paredzētas divas ieejas un zāles I un II klases pasažieriem kopā un atsevišķi III klases pasažieriem. Izklājums salocīts, priekšā titullapa, uz kuras projekta izdevējs (rakstīts kirilicā): M.P.S. Rīgas–Orlas dzelzceļš. Projekta datējums: 1904. gads.

Iespieddarbs: Obligācija ieguldījumam dzelz.līnijā

Krievijas Impērijas valdības 1894.gadā izdota obligācija uz 4% likmi investējot 20 mārciņas vai 125 rubļus/ 500 frankus/ 404 vācu markas, 240 zelta "goldus" Dinaburgas- Vitebskas dzelzceļa līnijā. Ieguldījuma un naudas saņemšanas kārtība uz pirmās lapas krievu, otrā - angļu un franču valodā. Apakšējā daļā Valsts Komisijas vadītāja parādu dzēšanā un grāmatveža paraksti. Augšējā, centrālajā daļā Krievijas Impērijas ģerbonis- divgalvains ērglis. Pirmā lapa noformēta ar ornamentiem drukātu rāmi, trešā lapa sastāv no kuponiem, ko iesniedzot konkrētā periodā var saņemt naudas atmaksu, daļa no kuponiem izgriezta, izlietoti (?) . Datējams ar 1894.gadu

Iespieddarbs: Lāči, Dobele, Gardene, Bērzupe plāni

Cietos, lillā vākos, uz kuriem ar roku uzrakstīts "ĒKU PLĀNU ALBUMS. Bm. Dobele", ar auklu cauršūtas 11 vienpusējas lapas: pirmā lapa ar mašīnrakstā veidotu satura rādītāju un pārējās lapas, kas aplīmētas ar atsevišķi izgrieztiem Lāču, Dobeles, Gardenes un Bērzupes staciju un to ēku plāniem. Plāni (kopijas) mērogā 1:200 ar mēriem un apzīmējumiem latviešu valodā. Izņemot pirmo lapu, uz visām lapām augšējā, labajā stūrī ar zīmuli lapas numurs apzīmēts (iztrūkst 10. lapa - Bērzupes stacijas ēkas plāns, bagāžas un preču šķūņa, kūts un atejas plāni). Iespieddarba datējums: 20. gs. 20.-30. gadi.

Iespieddarbs: Sliežu un pārmiju shēmas un rasējumi

14 ielocītas, tipogrāfiski iespiestas, vienpusējas lapas ar shēmām: Lapa 1(apzīmējums visām lapām labajā, augšējā stūrī): 32,24 kg/m (24) sl. tipa pārmija, vispārējs skats un griezums A-B; Lapa 2: 32,24 kg/m (24) sliežu tipa pārmijas 4 rasējumi; Lapa 3: 4 rasējumi; Lapa 4: atbalstu bulšu griezumi (14 rasējumi); Lapa 5: 5 dažādi griezumi (rasējumi); (Lapa 6 - iztrūkst); Lapa 7: 2 rasējumi ar caurlaidņu paliktnis asmeņa resgalī; Lapa 8: 5 rasējumi; Lapa 9: 9 rasējumi; Lapa 10: 32,24 kg/m (24) sl. tipa pārmija - 4 rasējumi; Lapa 11: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) ar abpusīgo tērauda serdi - 7 rasējumi un tabula; Lapa 12: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) ar abpusīgo tērauda serdi - Krusteņa liektā, sliede kreisā; Krusteņa liektā, labā sliede; Starpliktnis; Griezums A-B; Lapa 13: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) ar abpusīgo tērauda serdi 10 rasējumi; Lapa 14: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) ar abpusīgo tērauda serdi 5 rasējumi; Lapa 15: "Kammeļa" sistēmas krustenis sliežu tipam 32,24 kg/m (24) - 6 rasējumi un tabula, apakšā 3 paraksti. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi.

Iespieddarbs: Sliežu tehnisko parametru tabula

Zilā zīmējuma kopija – instrukcija-tabula ar virsbūves pārbaudi, sliežu lietošanu, vislielākajiem ātrumiem un pielaižamiem sliežu vienmērīgiem nodilumiem, ar 29 kolonnām un 18 rindām ar dažādiem rādījumiem-mēriem. Atsevišķi izdalīti Smagie tipi, Vidējie tipi, Vecie un vājie tipi, 750 mm ceļa sliedes, 600 mm ceļa sliedes. Reversā ar zilu zīmuli piezīmes. Iespieddarba datējums: 1943. gads.

Iespieddarbs: Lāču pieturas punkta ceļu iedalījums

Veidlapas tipa vienpusēja lapa - ceļu iedalījuma akts nr. 98 ar zīmētu shēmu un roku rakstītiem tekstiem norādītās vietās. Iespieddarbs ar 1 shēmu un 2 tabulām/aprakstiem uz vienas lapas - I. Ceļu shēma; II. Ceļu iedalījums; III. Pārmiju normālais stāvoklis un noslēgšanas kārtība. Apakšā saskaņotāju un apstiprināju paraksti. Augšējā, kreisajā stūrī Latvijas dzelzceļu simbols - spārnots rats ar mazo ģerboni virs tā. Iespieddarba datējums: 1939. gads.

Iespieddarbs: Glūdas stacijas ceļu iedalījums

Zilā zīmējuma kopija ar Latvijas dzelzceļu Glūdas stacijas ceļu iedalījuma un vilcienu pieņemšanas kārtības aktu - 1 shēmu un 5 tabulām/aprakstiem uz vienas lapas - I. Stacijas shematiskais plāns; II. Ceļu iedalījums un vilcienu pieņemšanas kārtība; III. Pārmiju normālais stāvoklis, noslēgšanas kārtība un iedalījums posteņos; IV. Noteikums par vilcienu pieņemšanu; V. Maršrutu shēma; VI. Posma atzarojumi. Apakšējā, labajā stūrī sastādītāja un apstiprināja paraksti. Kreisajā pusē datējums, kas labots no 1930. g. 13 VIII uz 1940(?). Augšējā, kreisajā stūrī Latvijas dzelzceļu simbols - spārnots rats ar mazo ģerboni virs tā. Reversā veikti pieraksti, aprēķini. Iespieddarba datējums: 1930. gads.

Iespieddarbs: Mape ar staciju pamatplāniem

Klāt pievienoti nomas laukumi un citi plāni, kas attiecas uz ceļiem, ielīmētas 10 lapas. Uz zaļgani pelēka mīksta kartona vāka dekoratīvā rāmī: "Sat. Min. Latvijas valsts dzelzceļi Akts Nr. _" un tālāki apzīmējumi. Pa vidu uzlīmēta lapa, uz kuras ar roku uzrakstīts mapes saturs. Mapes iekšpusē ielīmētas lapas dažādos izmēros. 1. lapa: Lāču pieturas punkta apbraucamā ceļa projekts (1930); 2. Šķībes p. p. ierīkošanas skice (1929); 3. Lāču p. p. nomas laukuma pamatplāns (1933); 4. Lāču p. p. punkta pamatplāns (30. gadi); 5. Lāču p. p. ierīkošanas skice (1929); 6. Lāču p. p. plānu (1943); 7. Dobeles stacijas civilbūvju novietošanas plāns (1929); 8. Dobeles stacijas ūdenspumpētavas novietnes plāns (30. gadi); 9. Gardenes p. p. nomas laukumu plāns (1935); 10. Gardenes p. p. izbūves projekts (1934). Vairākām lapām reversā veikti pieraksti ar roku. Iespieddarba datējums: 1929.-1943. gads.

Instrukcija: Pasažieru vagonu pavadoņiem

Pasažieru vagonu pavadoņiem Instrukcija krievu valodā, uzraksts uz instrukcijas vākiem krievu valodā "Tipavoja instrukcija provodniku passažerskogo vagona". Darba instrukcija priekš pasažieru vagonu pavadoņiem. Izdevējs Ministerstva putej soobškenija SSSR, izdota, 1990.gadā. Izdevējs izdevniecība "Transporta". Instrukcijai vāki zaļā krāsā. Datējams ar 1990.gadu

Iespieddarbs: Aploksne- LDZ spiestuves veidlapa

Iespieddarbs: Aploksne- LDZ spiestuves veidlapa Latvijas dzelzceļu spiestuves uzdevumu aploksne. Augšā, kreisajā stūrī Uzdevums Nr. 368. Uz aploksnes pieprasāmo darbu saraksts, ko pasūta pasūtītājs un izpilda spiestuves darbinieks. Uz aploksnes zaļi burti, neaizpildīta. Datēts ar 1943.gadu.

Iespieddarbs: Norādījumi lokomotīves pārbaudei

Norādījumi kustības mehānisma pārbaudei darbojošām tvaika lokomotīvēm (Breslavas paņēmiens). Brošūra kartona vākos, 8 lapaspuses, izdevis Deutsche Reichsbahn, izdota 1942. gadā.

Iespieddarbs: Reģistrācijas žurnāls

Reģistrācijas žurnāls ar staciju un pieturas inventāra priekšmetu saraksts 1939/1940.gada saimnieciskajam gadam. Žurnāls neaizpildīts uz 12 lapām. Drukāts Valsts dzelzceļu tipogrāfija 1938.gadā.

Iespieddarbs: Reģistrācijas žurnāls

Reģistrācijas žurnāls ar darbinieku sarakstu, kuriem izdodama drēbe un piederumi dienesta apģērba pagatavošanai. Teksts drukāts latviešu valodā, žurnāls neaizpildīts uz 8 lapām. Reģistrācijas žurnāls drukāts Valsts dzelzceļu tipogrāfijā 1938.gadā.

Iespieddarbs: Inventēra reģistrācijas žurnāls

Latvijas valsts dzelzceļu virsvaldes reģistrācijas žurnāls staciju/ pieturas punktu inventāra priekšmetu saraksts, datējams ar 1939./1940. saimniecisko gadu. Žurnāls drukāts latviešu valodā, neaizpildīts. Drukāts 1938.gadu uz 12 lapām.

Iespieddarbs: Inventēra reģistrācijas žurnāls

Latvijas Valsts dzelzceļu reģistrācijas žurnāls ar darbinieku sarakstu, kam izdodami drēbe un piederumi dienesta apģērbu pagatavošanai. Teksts drukāts latviešu valodā, žurnāls neaizpildīts. Drukāts 1938.gadu.

Iespieddarbs: Domkrata rasējums "Simplex"

Domkrata rasējums "Simpleks", izdevējs Dzelzceļa tehniskā direkcija, staciju, ceļu būves ūdensapgādes daļa. Norāde uz daļas vadītāju Makovski. Teksts tabulā gan drukāts, gan rakstīts rokrakstā, mērogs 1:1. Datēts ar 1937.gada 26.marts, kas ar sarkanu zīmuli pierakstīts.

Iespieddarbs: K.Vittenberga diplomdarbs

K.Vittenberga diplomdarbs divās daļās. Pirmā daļa par Pk 0-4-0 sērijas tvaika lokomotīves pārbūvi, otrā- atpūtas mājas piecām brigādēm. Diplomdarba teksts izpildīts rokrakstā, ar melnu tinti, iesiets cieto vākos. Uz titullapas taisnstūra zīmogs: "Latv.Univ.Mech.fak. Diploma projekts." Nr.1813, kā arī zīmogs ar tekstu atkārtojās uz vairākām lapām. "Jānis Lādītis ESFIAP FOTOKOLEKCIONĀRS Klaipēdas ielā 86-44 lIEPĀJA lv-3416 Latvija." Lapās tekstam svītrojumi un labojumi ar melnu zīmuli. Darbs izstrādāts 1930.gadā.

Iespieddarbs: Vagoni pie Ventspils noliktavas

Foto ir daļa no foto un fotopastkaršu kolekcijas par dzelzceļa līniju Ventspils-Jelgava-Zilupe. Fotomateriāli ir reprodukcijas un kopijas. Foto datējums: 20. gs. 30. gadi. Foto kopijas datējums: 2000. gadi.

Iespieddarbs: Veidlapa – akts vilcienu pieņemšanai

Vienpusēja, tipogrāfiski drukāta, neaizpildīta veidlapa. Augšējā daļā nosaukums: "Stacijas ceļu iedalījuma un vielcienu pieņemšanas kārtības akts", kreisajā stūrī: "Latvijas dzelzceļi. .... (stacija)". Uz lapas aizpildāmas 6 sadaļas, apakšējā stūrī brīva paraksta vieta – Ekspluatācijas direktora apstiprinājums. Iespieddarba datējums: 20. gs. 30. gadi.

Iespieddarbs: Apsveikums Plečkinam

Apsveikums Josifam Plečkinam, kas izdots par godu 100 gadiem dzelzceļam Baltijā. Teksts drukāts krievu valodā, papildināts rokrakstā ar apsveicamā vārdu, uzvārdu, tēvavārdu. Apsveikums brūnganzaļā krāsā, noformēts ar Baltijas PSR karogiem, teksts "100 let.železnim darogam Pribaltiki". Datēts ar 1973.gadu Imzērs: 26X 21xm

Iespieddarbs: Noteikumi par izmaksām no stacijām

Tipogrāfiski iespiesti uz 3 gaišām lapaspusēm noteikumi nr. 367 par izmaksām no staciju ieņēmumiem ekspluatācijas vajadzībām, drukāti Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdoti: 1930. gada 5. aprīlī.

Iespieddarbs: Rīkojumi par dzelzceļa inventāru

Tipogrāfiski iespiests uz 11 gaišām lapaspusēm rīkojumu un apkārtrakstu apkopojums ar šifru II. G.1. par dzelzceļu inventāra, materiālu, valsts karoga lietošanas u.c. jautājumiem, drukāti Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdoti: 1931–1936. gads.

Iespieddarbs: Darbinieka solījums

Tipogrāfiski drukāts un parakstīts darbinieku uzticības solījums Latvijai, valdībai un dienesta priekšniecībai. Iespiests Satiksmes un Darba ministrijas drukātavā 1920. gadā. Parakstījis ar melnu tinti Jusups. Paraksta datējums: 1923. gada 13. novembris.

Iespieddarbs: Ielūgums uz godināšanas vakaru

Tipogrāfiski drukāts Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Liepājas nodaļas lokomotīvju vadītāju sekcijas ielūgums L. Traško kungam ar kundzi (ierakstīts ar roku) uz pensionēto darba biedru atvadu un ilggadīgo darbinieku godināšanas vakaru 1939. gada 6. maijā Liepājas stacijas zālē. Iespieddarba datējums: 1939. gads.

Iespieddarbs: K. Ratkalna saderināšanās karte

Tipogrāfiski drukāta Marijas Šleiners (dzimusi Ratkalns) un Kristapa Ratkalna saderināšanās karte, Stendē 1931. gada 16. augustā. K. Ratkalns bijis šaursliežu depo Stende II lokomotīves vadītājs (ap 1923. gadu). Iespieddarba datējums: 1931. gads.