Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 26 priekšmeti

Cancel all filters
Iespieddarbs: Noteikumi par Kalpaka posteni 1925

Iespieddarbs: Noteikumi par Kalpaka posteni 1925. Brošūra "Noteikumi Nr. 271. par Kalpaka posteņa elektriskās pārmiju un signālu centralizācijas lietošanu kopā ar elektrisko stacijas bloķēšanu starp Rīgas galvenās, Rīgas 1. stacijām un Kalpaka posteni pēc AES centralizācijas sistēmas". Latvijas valsts dzelzceļu Tehniskās direkcijas izdevums, Rīga. Paju sab. "Izdevējs". Zīmogi: "4. mašīnu iecirknis", "Tikai dienesta vajadzībām". 72 lpp. 3 pielikumi. Iespieddarba datējums: 1925. gads.

Iespieddarbs: Rīgas-Krasta st.pārbūve

Iespieddarbs krievu valodā par Rīgas-Krasta stacijas pārbūvi. Uz vāka uzraksti krievu valodā. " Pereustrojstva Rižskogo železnodorožnogo uzla/ TIPI TOVARNIH SKLADOV/ prinjatih pri pereustrojstv Rižskogo železnodorožnago uzla/ ČAST I/ Opisanie raboti i postavok po sooruženiju kamennago 4-h etažnago pakgauza na stancii Riga- Bereg. Sastādījis inženieris A.V.Verhovskojs. Uz vāka Krasta stacijas zīmējums, augšmalā Rīgas ģerbonis, pa kreisi- Krievijas impērijas laika transporta simbols (enkurs un cirvis), pa labi- nezinām simbols ( scepteris ?, kam apkārt vijās 2 čūskas) 63lpp ar tekstu+ pielikumi ar tehniskajiem zīmējumiem.

Iespieddars: Noteikumi par pārvadājumiem

Iespieddars: Noteikumi par pārvadājumiem Noteikumi par pasažieru, bagāžas un ekspressūtījumu pārvadāšanai ieņemtajos austrumu apgabalos. Spēkā uz Valsts satiksmes direkcijas, Rī gā, robežās ar 1943. gada 1. februāri. Instrukcija 2 valodās gan latviešu, gan vācu. Nodevis Valērijas Kazmins. Vāki bāli zaļā krāsā, uz 54 lpp. Izdoti 1943. gadā, vācu okupācijas laikā.

Iespieddarbs: Ievada paskaidrojumi

Iespieddarbs: Ievada paskaidrojumi Ievadpaskaidrojum dzelzceļa dienesta vajhadzībām, paskaidrojošā vilcienu saraksta grāmatiņa. Izdevējs Galvenā Dzelzceļu direkcija Rīgā. Teksts veidots paralēli gan latviešu, gan vācu valodā. Uz vāka 2 horizontālas, zaļas strīpas. Stājās spēkā no 1942.gada novembra, vācu okupācijas laiks Latvijā.

Iespieddarbs: Austrumzemes dzelzceļu slimo kase

Iespieddarbs: Austrumzemes dzelzceļu slimo kase Austrumzemes dzelzceļu slimo kases iespiesta instrukcija dzelzceļa darbiniekiem. Instrukcija gan latviešu, gan vācu valodā. Sastāv no 3 nodaļām: Priekšvārda; Izvilkums no statūtiem; Slimošanas noteikumi. Iespiests uz 29 lpp. Vāki gaiši brūnā krāsā. Datēta ar 1942.gadu, vācu okupācijas laiku.

Iespiedarbs: Pavēle Nr.10

Iespieddarbs krievu valodā. Nosaukums krievu valodā "O.M.-V.R ž.d/ Moskovskaja cetj. / Prikaz No.10. Nojabrja 1-go dnja 1915 goda. O peremnah v ļičnom sostav clužaših" (Maskavas–Ventspils–Ribinskas dzelzceļš). Grāmata veidota kā tabula, uzrādot dzelzceļa darbinieka dienesta vietu, vārdu un uzvārdu, amatu. Datēta ar 1915. gadu. 191 lpp.

Iespieddarbs: Grāmata Dzelzceļu rīkojumi

Iespieddarbs: Grāmata Dzelzceļu rīkojumi Grāmata "Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājums 1921. gada otrā pusē". Cietos, zaļganbrūnos, rakstainos vākos uz 250 numurētām lapaspusēm. Grāmatā ir satura rādītājs un Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumu numuri sākot no Nr. 28 01.07.1921 līdz Nr. 53 23.12.1921. Iespieddarba datējums: 1921. gads.

Iespieddarbs: Sliežu tehnisko parametru tabula

Zilā zīmējuma kopija – instrukcija-tabula ar virsbūves pārbaudi, sliežu lietošanu, vislielākajiem ātrumiem un pielaižamiem sliežu vienmērīgiem nodilumiem, ar 29 kolonnām un 18 rindām ar dažādiem rādījumiem-mēriem. Atsevišķi izdalīti Smagie tipi, Vidējie tipi, Vecie un vājie tipi, 750 mm ceļa sliedes, 600 mm ceļa sliedes. Reversā ar zilu zīmuli piezīmes. Iespieddarba datējums: 1943. gads.

Iespieddarbs: Glūdas stacijas ceļu iedalījums

Zilā zīmējuma kopija ar Latvijas dzelzceļu Glūdas stacijas ceļu iedalījuma un vilcienu pieņemšanas kārtības aktu - 1 shēmu un 5 tabulām/aprakstiem uz vienas lapas - I. Stacijas shematiskais plāns; II. Ceļu iedalījums un vilcienu pieņemšanas kārtība; III. Pārmiju normālais stāvoklis, noslēgšanas kārtība un iedalījums posteņos; IV. Noteikums par vilcienu pieņemšanu; V. Maršrutu shēma; VI. Posma atzarojumi. Apakšējā, labajā stūrī sastādītāja un apstiprināja paraksti. Kreisajā pusē datējums, kas labots no 1930. g. 13 VIII uz 1940(?). Augšējā, kreisajā stūrī Latvijas dzelzceļu simbols - spārnots rats ar mazo ģerboni virs tā. Reversā veikti pieraksti, aprēķini. Iespieddarba datējums: 1930. gads.

Instrukcija: Pasažieru vagonu pavadoņiem

Pasažieru vagonu pavadoņiem Instrukcija krievu valodā, uzraksts uz instrukcijas vākiem krievu valodā "Tipavoja instrukcija provodniku passažerskogo vagona". Darba instrukcija priekš pasažieru vagonu pavadoņiem. Izdevējs Ministerstva putej soobškenija SSSR, izdota, 1990.gadā. Izdevējs izdevniecība "Transporta". Instrukcijai vāki zaļā krāsā. Datējams ar 1990.gadu

Iespieddarbs: PSRS Ceļu satiksmes instrukcija

Iespieddarbs: PSRS Ceļu satiksmes instrukcija PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļam izdotie metodiskie norādījumi/ instrukcija. Norādījumi par kārtību kādā pieņem darbiniekus, atlaišanu, pārcelšanu uz citām dzelzceļa nodaļām, dzelzceļa darba organizācija. Instrukcija mašīnrakstā, uz 20 lpp. 1973.gads

Iespieddarbs: Norādījumi lokomotīves pārbaudei

Norādījumi kustības mehānisma pārbaudei darbojošām tvaika lokomotīvēm (Breslavas paņēmiens). Brošūra kartona vākos, 8 lapaspuses, izdevis Deutsche Reichsbahn, izdota 1942. gadā.

Iespieddarbs: Grāmata Jaunas dzelzceļu stacijas

Grāmata "Jaunas dzelzceļa stacijas" 1957. Cietos vākos, uz 462 lapaspusēm, izdota Maskavā izdevniecībā "TRANSŽELDORIZDAT", autori G. Zaporožcevs, S. Jakušins. Grāmata izdota 1957. gadā.

Iespieddarbs: Noteikumi par izmaksām no stacijām

Tipogrāfiski iespiesti uz 3 gaišām lapaspusēm noteikumi nr. 367 par izmaksām no staciju ieņēmumiem ekspluatācijas vajadzībām, drukāti Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdoti: 1930. gada 5. aprīlī.

Iespieddarbs: Rīkojumi par dzelzceļa inventāru

Tipogrāfiski iespiests uz 11 gaišām lapaspusēm rīkojumu un apkārtrakstu apkopojums ar šifru II. G.1. par dzelzceļu inventāra, materiālu, valsts karoga lietošanas u.c. jautājumiem, drukāti Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdoti: 1931–1936. gads.

Iespieddarbs: Rīkojums par uzrakstiem

Tipogrāfiski iespiests uz 3 gaišām lapaspusēm Dzelzceļu galvenā direktora 99. rīkojums par stacijās, vagonos, darbnīcās un citās vietās uz dzelzceļiem lietojamiem uzrakstiem. Ar šo rīkojumu atcelts 1930. gada 23. aprīļa rīkojums nr. 214. Rīkojums drukāts Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdots: 1938. gada 5. martā.

Iespieddarbs: Apkārtraksts par inventāru u.c.

Tipogrāfiski iespiests uz 4 gaišām lapaspusēm Dzelzceļu Ekspluatācijas direktora vietnieka un Inventāra nodaļas vadītāja vietnieka izdots 261. apkārtraksts par: I. inventāru; II. par saimniecības un kancelejas priekšmetiem; III. par darba rīkiem; IV. par materiāliem, drukāts Dzelzceļu Virsvaldes tipogrāfijā, izdots: 1938. gada 22. jūnijā.

Iespieddarbs: Nolikums par lokomotīvju rezervi

Tipogrāfiski iespiests un ar roku aprakstīts uz 4 gaišām lapaspusēm Satiksmes ceļu tautas komisariāta izdots nolikums krievu valodā par lokomotīvju depo rezervi, apstiprinājis Komisariāta vietnieks V. Garniks, nolikums izdots: 1944. gada 25. oktobrī.

Iespieddarbs: Liepājas Glūdas dzelz. izrakumi

J.Vītiņa sastādīta brošūra "Novērojumi Liepājas Glūdas dzelzceļa izrakumos". Brošūrā teksts drukāts latviešu valodā uz 16 lapām, uz pēdējās 17 lapā teksts rokrakstā, latviešu valodā, īss kopsavilkums no publicētā teksta. Brošūras 2 lapā Valsts papiru spiestuves emblēma. 8; 9; 11 lapā shematiskie zīmējumi. Brošūra datēta ar 1929.gadu.

Iespieddarbs: N.Ņikitajeva darba grāmatiņa, kopija

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa mašīnista Nikolaja Ņikitajeva darba grāmatiņa. Iesākta 1949.gadā, noslēgta 1972.gadā. Darba grāmatiņa krievu valodā ar darba vietu un amatu uzskaitījumu. Uz 5 lapām, grāmatiņa kserokopija.

Dokuments: Rīga- Orlas dzelzceļa mēnešbiļete

Rīgas- Orlas dzelzceļa līnijas mēnešbiļete Nr. 6798 III klases vagonam, izdota 1914.gada 14.maijā. A.Šmitei braukšanai no stacijas Rīga II līdz stacijai Bilderlingsgof (Bulduri). Biļete zīmogota, teksts krievu valodā, augšējā daļā Krievijas impērijas ģerbonis. Noteikta cena 5 rubļi.

Iepieddarbs: Lokomotīve, tās uzbūve un darbība

Grāmata Lokomotīve, tās uzbūve un darbība. Grāmatu sastādījuši K.Apsītis, P.Beikmanis, R.Garselis II izdevums. Valsts dzelzceļu izdevums Rīgā, 1933.gadā, iespiesta Dzelzceļu V irsvaldes tipogrāfija Rīgā. Grāmata iesieta mīkstos vākos, uz tā tvaika lokomotīve. Iespiesta uz 422 lapām. Pielikumā ūdens sildītāju, ātruma mērītāju un turboģenerātora zīmējums. Teksts latviešu valodā, tekstā shēmas, fotogrāfijas.

Iespieddarbs: Dzelzceļi I daļa

Grāmata "Dzelzceļi I daļa. Ceļa būve, pamatne, virsbūve un stacijas. Autors inženieris I.Ķurzēns. Izdevējs Valsts dzelzceļu izdevniecība, 1937.gadā. Uz 321 lpp. Vāki sarkanbrūnā krāsā.

Iespieddarbs: Tehniskās ekspl. noteikumu grāmata

Grāmata "PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu mācību grāmata", autors J.Aksjonovs un G.Smjazovs. Grāmata krievu valodā, izdevējs Baltijas dzelzceļa pārvalde, Rīgā, 1955.gadā. Uz 574lpp