Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 8691 priekšmeti

Cancel all filters
Fotopastkarte: talka Dobeles stacijā

"Reversā zīmogs : ""FOTO DARBNICA K.PERKONS DOBELE"""

Fotopastkarte: talka Dobeles stacijā

"Reversā zīmogs: ""FOTO DARBNICA K.PERKONS DOBELE"""

Fotopastkarte: stacija Josta, pagaidu stacija vago

"Reversā uzrkasts ""POST CARD BRITISH MADE"" Ar tinti rakstīts 1931.gada vasarā"", ar zīmuli: ""Saldus raj. (pie Blīdenes)""."

Fotopastkarte: Jostas stacija

"Reversā zīmogs: ""FOTO DARBNICA R.KAUFMANIS BIKSTOS"". Pasta zīmoga datums 21.12.36."

Fotopastkarte: strādnieki Jostas stacijā

Reversā teksts latviešu valodā ar dažādiem strādniekuvārdiem un uzvārdiem.

Fotopastkarte: spāru svētki Saldus stacijā

"Labajā apakšējā stūrī iespiests: ""J. Gulbis Saldus"". Reversā zīmogs ar tekstu: ""Foto-kino-studija J. GULBIS. Saldū."""

Fotopastkarte: Saldus stacijas ēka

"Kreisajā apakšējā stūrī teksts: ""Saldus stacija"", labajā stūrī: ""FOTOBROM RĪGA""."

Fotopastkarte: Skrundas stacijas ēka

"Apakšdaļā teksts: ""DZELZCEĻA STACIJA SKRUNDĀ"", - reversā: ""FOTO amat. Ž. Ozoliņš Skrundā""."

Fotopastkarte: Skrundas stacijas ēka

"Pastkartes kreisajā apakšējā stūrī teksts: ""SKRUNDAS DZC. STACIJA"". Reversā ar zīmuli rakstīts teksts:""""ēkas būve uzsākta 1927. g. vasarā. Materiālus pieved pa dzelzceļu, kas vēl nav pasažieru satiksmei atklāts""."