Latest news

Baltā galdauta svētki Dzelzceļa muzejā 4.maijā

Lai stiprinātu svētku  un piederības sajūtu, aicinām apmeklētājus  pievienoties muzeja kolektīvam Baltā galdauta svētkos 4.maijā. Muzejs noteikti ir vieta, kur varam satikties ar draugiem ne tikai aplūkojot eksponātus un piedaloties ekskursijās. Muzejs ir vieta, kur varam svinēt arī svētkus. Muzeja darbinieki ekspozīcijā klās baltu galdautu un ceps savas labākās kūkas. Aicinām apmeklētājus 4.maijā nāk ar savu cienastu un pievienoties, kopīgi radot svētku sajūtu. Muzejs apmeklētājiem atvētrts no 10:00 – 17:00. Ģimenēm, kas nāks ar paša pagatavotu cienastu, ieeja bez maksas.

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. Baltā galdauta svētki tiek svinēti par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai. Svētku mērķis ir stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. Baltā galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana bija rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās.

Svinēsim savu brīvību! #LV100 #briviba #4maijs