Latest news

Radoša nodarbība "Iepazīsti Stacijas dzīvi"

Nodarbība notiek ekspozīcijā "Stacijas dzīve", kuras laikā skolēni var iejusties dažādu stacijas darbinieku un pasažieru lomās. Uzzināt ko darīja pasažieris 20.gs. stacijā, kādas izskatījās biļetes, kādi bija ceļojuma mērķi. Skolēniem, izpētot dažādus dokumentus, telpu maketus, izmēģinot kā darbojas dažādas ierīces, veidojas priekšstats par tipisku Latvijas staciju. To papildina attēli, audiostāsti, kā arī skaņu, smaržu un taustes efekti.

Nodarbības laikā skolēniem tiek doti uzdevumi un muzeja pedagogs  palīdz tos izpildīt. Saturs ir veidots tā, lai katrs pēta, klausās, tausta, bauda, izmēģina un dalās savā pieredzē. Noslēgumā grupa pārrunā piedzīvoto.

Dalibnieku skaiits 15 cilvēki, mērķa grupa 5-12 klase 

Nodarbības ilgums 40 minūtes

Nodarbība iepriekš jāpiesaka pat t. 67232511