Muzeja brīvprātīgo vakars 19.01.2017.

Dzelzceļa muzeja ikdiena nav iedomājama bez tā atbalsta, ko sniedz mūsu brīvprātīgie. Katram no viņiem ir savas intereses, savs ikdienas darbs, bet mūs visus vieno dzelzceļa vēsture un aizrautība. Kāds stundām var pētīt vecas fotogrāfijas, kāds nenoguris meklē bijušo sliežu ceļu vietas aizaugušās pļavās un mežos, cits rūpīgi veido dzelzceļa maketus, palīdz atjaunot vagonus un lokomotīves, vadīt ekskursijas. Vēl kāds fotografē un dalās ar savu skatījumu caur objektīvu ar citiem. Pagājušajā gadā uzzinājām, ka dzelzceļnieki ir arī lieliski aktieri un dzimuši ar formastērpiem mugurā, lai defilētu pa sarkano paklāju. 

Lai pateiktu paldies par ieguldīto laiku un attieksmi, aicinām visus, kas mums palīdzēja uz tikšanos 19.janvārī , lai atskatītos uz 2016.gadā kopīgi paveikto.

Vakara plāns:

18:00     Ierašanās un foto “Face control”

18:30    Ievadvārdi

18:35     Video un attēli no 2016.gada notikumiem muzejā

Saviesīgas sarunas, svētku kliņģeris, mūzika, plombēšana, fotografēšanas u.t.t.