Latest news

Brauciens ar rokas drezīnu

Sliežu velosipēdi, truļi, rokas un motordrezīnas ir braucamās ierīces, ko parasti izmanto dzelzceļa remontstrādnieku, darba rīku un materiālu pārvadāšanai, kā arī dzelzceļa amatpersonu dienesta braucieniem. Muzejs piedāvā iespēju izmēģināt šo populāro ceļa meistaru transporta līdzekli - rokas drezīnu, darbībā. Lai uzsāktu braucienu, ir jāiepazīst drezīnas darbības princips, pieļaujamais ātrums, bremzēšanas iespējas un nepieciešamais bremzēšanas ceļš. Lai brauktu ar drezīnu, jābūt vismaz 2 pieaugušiem cilvēkiem, drosmei uzņemties atbildību par citiem un gatavībai darboties komandā.

  • pieejamība – vasaras sezonā katru ceturtdienu no 16:00 līdz 19:00, kā arī skolēnu grupām ekskursiju laikā atsevišķi, par to vienojoties, Muzeja āra ekspozīcijas sliežu ceļos, ja laika apstākļi to pieļauj.
  • cena - brauciens ar drezīnu (1- 6 personas) 1 brauciens EUR 5.00, brauciens ar drezīnu (grupai līdz 30 cilv) EUR 10.00

Līdz šim iespēju braukt ar drezīnu piedāvājām tikai dažādu akciju laikā, kas guva plašu atsaucību. Apmeklētāji bija gatavi pacietīgi stāvēt rindā, lai izbaudītu šo sajūtu – braukt pa sliedēm nevis slēgtā vagonā, bet uz atklātas platformas. Muzeja darbinieki 2009.gadā kopā ar labākajiem voluntieriem un sadarbības partneriem no Vides filmu studijas ar rokas un motordrezīnām izbrauca dzelzceļa posmu Taurupe – Acone, kas deva iespēju vēl pēdējo reizi izbaudīt tieši šīs dzelzceļa līnijas ainavu pirms sliežu nojaukšanas.